Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Arhidiaconului NICON (Corostinschi), slujitor al mănăstirii ,,Sf. Cuv. Parascheva”, Hâncu, cu ocazia împlinirii a 40 ani de viață pământească

Preacuvioșia Voastră,

 Preacuvioase Părinte NICON,

Împliniria frumoasei anivesări, 40 ani de viață pământească, ne oferă binecuvântatul prilejul de a Vă aduce în dar sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de tot binele.

La acest popas aniversar ne aduce aminte de  unele aspecte legate de viața Sfinției Voastre și anume că ați fost născut și educat într-o familie creștină, învrednicindu-vă de a fi învățat faptele creștinești de mama Sfinției Voastre, sora Natalia. Or, această educație a mamei a adus asemenea roade duhovnicești, întrucât astăzi Sfinția Voastră sunteți viețuitor și slujitor al Sfintei Mănăstiri Hîncu, iar fratele Sfinției Voastre, Prot. Vadim COROSTINSCHI, este Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

De asemenea, tot în această zi semnificativă pentru Sfinția Voastră, remarcăm și faptul că din vârstă fragedă, asemenea cuvioșilor părinți de odinioară, ați intrat în obștea Sfintei Mănăstiri Hîncu, la doar 14 ani. Și necătând la faptul că aveați doar atâțea ani, ați îndrăgit nevoințele mănăstirești, făcând ascultarea cuvenită, fiind mai apoi rânduit ca la frumoasa vârstă a tinereții, la 21 ani, să fiți tuns în monahism, pentru al urma pe Hristos pe drumul călugăriei.

Trăirea Cuvioșiei Voastre în duhul Dreptslăvitoarei Credințe Ortodoxe, dar și de dragostea ce ați avut-o din fragedă tinerețe, față de tot ce este sfânt și mântuitor, ne face să ne bucurăm duhovnicește că sunteți un adevărat monah și slujitor în obștea Mănăstirii Hîncu, unde până în prezent sunteți un sprijin de nădejde al Maicii Starețe, Egumena PARASCHEVA (Cazacu), în înfăptuirea multor ascultări deosebite ce vi le încredințează și pe care le săvârșiți cu multă dragoste și sârguință.

Toate aceste momente legate de viața Sfinției Voastre, ne fac, ca la acest frumos și deosebit popas aniversar, întâi de toate să Vă asigurăm de sinceră și înaltă prețuire. Iar deopotrivă cu aceasta, rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască din prea plinul dragostei Sale, multă sănătate, puteri spirituale, spor și ajutor duhovnicesc, dar și tărie sufletească, pentru a călători, prin anii vieții, ca și până în prezent, cu multă dragoste și jertfelnicie.

Vă mai dorim ca anii vieții, care o să vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie îmbelșugați cu bucurii duhovnicești și sfinte împliniri. Și așa cum spunea Sf. Ioan Gură de Aur: „Anii vieții prin care treceți, să fie mereu trepte din scara ce duce către Hristos”.

Sprijinindu-ne pe învățătura Sfinților și scrierile insuflate de Atotputernicul Dumnezeu, avem certitudinea sfântă că Tatăl Ceresc Vă va răsplăti truda și osteneala duhovnicească ce o depuneţi în ogorul Maicii Domnului, pentru mântuirea sufletului și slava Sfintei Biserici.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacuvioasă Părinte NICON!

Cu arhierești binecuvântări,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI