Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU, adresat Arhim. SPIRIDON (Marin), Starețul Mănăstirii Hîrbovăț, cu împlinirea a 25 ani de slujire preoțiască

Preacuvioșia Voastră,

Preacuvioase Arhimandrit SPIRIDON,

Cu ocazia împlinirii celor 25 ani de slujire preoţească, Vă adresez părinteşte cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi dragoste față de sfintele slujbe, cu jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Sfinției Voastre.

Vă dorim să fiţi întărit de harul Duhului Sfânt pentru a călăuzi şi povăţui duhovniceşte obștea Sfintei Mănăstiri Hîrbovăț, dar și pe credincioșii care vin pentru hrană și mângâiere sufletească la sfintele slujbe în această străveche vatră monahală.

Totodată, cu acest binecuvântat prilej de omagiere a anilor de slujire preoțească, Vă aducem și cuvintele noastre de apreciere, pentru tot ce ca stareț al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Hîrbovăț.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată și rodnică pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni