Mesajul de felicitare adresat ÎPS Arhiepiscop PETRU, de Stareții și Starețele Mănăstirilor Eparhiale, cu ocazia zilei de naștere

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Stăpâne, PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni,

La acest popas aniversar din viața Înaltpreasfinției Voastre, când împliniți 54 ani de viață pământească, noi, Stareții și Starețele, dimpreună cu obștile monahale din Eparhie, venim cu multă dragoste fiască și căldură sufletească de a Vă aduce în dar, cu multă recunoștință și apreciere, cuvinte de felicitare și urări de bine.

Pentru noi, întregul cin monahal din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Înaltpreasfinția Voastră, mereu ne-ați fost și ne sunteți cel mai viu și apropiat exemplu de trăire duhovnicească și purtător cu demnitate a „jugului monahal”, căci așa cum ați mărturisit de multe ori, „sunteți întâi monah și apoi arhiereu”. Or, acest fapt pe cât de mult ne bucură duhovnicește, că ne sunteți pildă vie de urmat, tot pe atât de mult ne și responsabilizează, deoarece suntem datori de a împlini tot cu aceeași râvnă și dragoste, făgăduințele monahale.

Drumul călugăriei este unul, după cum spun Sfinții Părinți „pe cât de îmbelșugat cu binecuvântări și răsplată cerească, tot pe atât de împresurat cu încercări și ispite”. Însă noi, Stareții și Starețele, dimpreună cu obștile monahale din Eparhie, putem spune cu adevărat că drumul nevoințelor monahale pentru noi este mai lesne de al parcurge, deoarece Vă avem ca sfătuitor, sprijinitor și îndrumător neobosit pe Înaltpreasfinția Voastră, care ne purtați atâta grijă duhovnicească prin sfintele rugăciuni ce le înălțați către Dumnezeu.

Pentru aceste fapte duhovnicești, dar și pentru toată activitatea arhipăstorească ce o desfășurați jertfelni pentru mântuirea păstoriților și slava Sfintei Biserici, Vă datorăm toată aprecierea și recunoștința noastră profundă

Înaltpreasfințitul nostru Stăpân,

La acest popas aniversar Vă dorim multă sănătate, spor și ajutor de la Bunul Dumnezeu, ca să reușiți de a duce la bun sfârșit toate bunele și sfintele lucrări materiale și spirituale, cere ne fac să fim învăluiți de o reală bucurie că Dumnezeu a îngăduit ca să vă avem Păstor neobosit al sufletelor noastre.

Anii pe care o să vii dăruiască Dumnezeu, să fie ani îmbelșugați cu pace sufletească, cu bucurii și sfinte împliniri.

Cu smerenie și prețuire aleasă, Stareții și Starețele Mănăstirilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni