Mesajul de condoleanțe al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat familiei Protoiereului Ștefan RÎMBU, în legătură cu trecerea la cele veșnice a robului lui Dumnezeu Valeriu, tatăl preotesei Daniela RÎMBU

Preacucernice părinte Ștefan,

Mult stimată Doamnă Preoteasă!

Cu profundă tristețe în suflet, am aflat vestea trecerii la cele veșnice a robului lui Dumnezeu Valeriu! Domnul Valeriu va rămâne în memoria tuturor celor care l-au cunoscut și iubit, ca un creștin exemplar, ascultător Sfintei Biserici și devotat dreptei credințe. El și-a educat copiii în dragoste față de Atotmilostivul Dumnezeu și Biserică, în respect față de oameni. Purtând cu răbdare crucea suferinței unei boli nemiloase, Împăratul Ceresc l-a chemat la ceruri, unde nu este nici boală, nici întristare, nici suspin.

Avem neclintita încredere în Dumnezeu, „Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască” că cel pe care l-a luat la Sine – pe noul-adormit Valeriu – îl va aşeza „în corturile drepților” şi-l va odihni în veşnica fericire a raiului.

Mîngîiaţi în credinţă de speranţa învierii, îi spunem nou adormitului robului lui Dumnezeu Valeriu veșnică pomenire și rugăm pe Mîntuitorul Hristos, Domnul Vieții, să odihnească sufletul său în ceata celor drepți.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

 

Cu nădejde întru Hristos Cel înviat din morți,

+ Petru,

EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI