Mesajul de condoleanțe al Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, și obștii monahale a mănăstirii Vărzărești în legătură cu trecerea la cele veșnice a Stareței mănăstirii, Schiegumenei Gheorghia (Plăcintă)

Cu tristeţe şi adîncă durere în suflet am aflat vestea despărțirii de roaba lui Dumnezeu Schiegumena Gheorghia, stareța mănăstirii Vărzărești, neobosită mărturisitoare a credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi o lumină a monahismului moldav.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, maica Gheorghia va rămîne în conştiinţa tuturor celor care au cunoscut-o şi apreciat-o, o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste viețuitoarele și închinătorii sfintei mănăstiri „Nașterea Maicii Domnului” din satul Vărzărești, propășiirii căreia şi-a dedicat întreaga viaţă.

În aceste momente, cînd sufletul Preacuvioasei maicii starețe Gheorghia merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Biruitorul iadului și al morții, să odihnească sufletul ei în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Iubitului nostru confrate întru slujirea lui Hristos – Prea Sfințitului Episcop Petru, viețuitoarelor și închinătorilor mănăstirii Vărzărești le transmitem sincere condoleanțe!

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni