MESAJ DE MULȚUMIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ CĂTRE ÎNALTPREASFINȚITUL PETRU, ARHIEPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI DIN PARTEA PAROHULUI ȘI A ENORIAȘILOR BISERICII ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN OR. NISPORENI

Înaltpresfințite Părinte Arhiepiscop,

,,Fiecare dintre noi suntem un potir în care toarnă Dumnezeu lacrima iubiriii Sale”

   Binecuvântat să fie Dumnezeu, căci prin glasul Maicii Domnului, ne-am adunat astăzi în ,,Casa Slavei Sale”, în această zi de hram, de pe multe văi și dealuri, să venim să prăznuim, împreună cu Sfinții Îngeri, Adormirea Maicii Sale. Sufletele noastre n-au auzit în această zi de sărbătoare clopotele bisericii noastre, ci au auzit clopotul din cer. Urechile noastre au auzit clopotul bisericii de pe pământ, însă sufletele noastre aud glasul clopotelor din cer. Maica Domnului este numită ,,Evanghelie Vie” sau ,,Evanghelia cea Vie”.

Înalt Preasfințite Părinte Arhiepiscop, în cei 8 ani de păstorire ai acestei parohii, pe care am primit-o în grijă prin decret semnat de Înaltpreafinția Voastră, la data de 12 aprilie 2013, ați înfăptuit următoarele vizite pastorale:  Pe data de 27 aprilie 2013 în Sâmbăta lui Lazăr ați fost prezent în mijlocul parohiei noastre binecuvântându-i pe credincioși prin slujirea Sfintei Liturghii.

Apoi în data de 29 august anul 2015 ați fost prezent în mijlocul parohiei noastre, dimpreună cu un sobor de preoți, oficiind Sfânta Liturghie, sfințind iconostasul și Sfânta Răstignire din incinta curții bisericii noastre.

Iar în anul 2017, pe data 5 noiembrie, într-o zi de duminică, ați fost prezent în parohia noastră slujind Sfânta Liturghie și apoi ați sfințit piatra de temelie a centrului Multifuncțional ,,Sf. Nectarie”.

În afara acestor vizite, Înaltpreasfinția Voastră aiți vizitat parohia noastră și cu multe alte ocazii: Oficierea Tainei Sfântului Botez și a Cununiei. Ați fost prezent în mijlocul nostru în momentul când se construia acest Centru, oferindu-ne sfaturi și binecuvântare. Iar ca un părinte iubitor de copii și tineri ați fost prezent în mijlocul nostru în taberele de tineret pe care le-am organizat pe teritoriul bisericii noastre, toate acestea ați fost în treapta de episcop, iar astăzi vă primim în mijlocul nostru avansat fiind într-o altă treaptă de Arhiepiscop și vă zicem bun venit în mijlocul nostru Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop.

Periplul slujirii Înaltpreasfinției Voastre în această treaptă este plină de dragoste și jertfire față de noi preoții și credincioșii eparhiei pe care o păstoriți. Toată activitatea misionară a Înaltpresfinției Voastre o descriem cu cuvintele unui mare ierarh ortodox din veacul al XIX-lea, Sfântul Ignatie Briancianinov, arătând care este gândul de căpetenie al arhiereului în lucrarea sa: „Hrănind cu Cuvântul lui Dumnezeu sufletul său flămând, adăpându-l cu simțăminte care vin de la Duhul Sfânt, ferindu-l de pierzătoarea rătăcire a feluritelor chipuri ale păcatului […], îmbrăcându-l cu fapte bune, vindecând (rănile) păcatelor prin mărturisire […], scoțându-se din temnița cugetării celei trupești […], unul ca acesta va fi socotit ca și cum ar fi făcut toate acestea Domnului Hristos”.

În toate frământările, în lupta lăuntrică și exterioară, în momente de răscruce, sunteți legat cu gândirea de Hristos pentru a dobândi o înțelegere duhovnicească, în lumina Duhului Sfânt, a lucrurilor, a evenimentelor din viața proprie, din viața Bisericii, a Țării sau a lumii. Așadar poporul lui Dumnezeu din orașul nostru vă este alături, de Înaltpreasfinția Voastră, deoarece sunteți omul lui Dumnezeu, omul Bisericii, omul oamenilor.

Și astăzi, data de 28 august, 2021 cu ocazia hramului sfântului locaș sunteți în mijlocul parohiei noastre oficiind Sfânta Liturghie și sfințirea crucilor ce se vor monta pe acoperișul centrului nostru. Aceste sfinte cruci vor fi montate pe acoperișul acestei catedrale culturale ale parohiei noastre, arătându-ne că, cum vor sta ele sute de ani pe turlele acestei biserici și acestui centru și de acolo vor rezista la toate vânturile și ploile, tot așa și noi toți să stăm tari, să nu ne pierdem credința, căci într-o zi vom birui și vom ajunge acasă, în Împărăția lui Dumnezeu. Aceste sfinte cruci privite în bătaia luminii ne descoperă calea spre rai, deoarece dacă dorește cineva să ajungă la Dumnezeu, scara pe care ajungem este crucea, pentru că scara pe care S-a suit Hristos la cer este Sfânta Cruce. Drumul crucii duce spre poarta raiului. Crucea unei biserici proiectată pe cer arată drumul spre rai. Iar dacă vezi semănate cruci pe drumul tău înseamnă că ești pe drumul cel bun. Și să nu uităm cheia raiului are forma Sfintei Cruci. Vom pune aceste sfinte cruci pe acest acoperiș pentru a descoperi creștinilor că curtea bisericii noastre este o curte a crucilor, și pentru creștinii noștri când vor fi întrebați la care biserică au fost ar trebuie să zică „am fost la biserica plină de cruci”.

Se cuvine a mulțumi lui Dumnezeu și Maicii sale. Maica Domnului să ne ajute și să ne inspire pe toți ca să ne ridicăm ființa spre cele duhovnicești, de care să ne lăsăm absorbiți și modelați! Marta I-a deschis Domnului numai casa, Maria I-a deschis inima ei. Dumnezeu voia ca și Marta să-și deschidă inima, ca să-L primească în viața ei. Cele două feluri de slujiri sunt binecuvântate și necesare, nicidecum în opozițieCele două realități se întrepătrund, se completează una pe alta. Este nevoie să ne întreținem și din punct de vedere trupesc, să ne hrănim, să avem vigoarea necesară, ca mai apoi să ne putem dărui, cu întreaga noastră energie interioară, lui Dumnezeu, prin rugăciune.

De asemenea vă mulțumim Înaltpreasfinției Voastre că ați venit în mijlocul nostru bucurându-ne sufletele. Vă mulțumesc în mod deosebit pentru toată dragostea. O bătrânică îl mulțumea pe un episcop în felul următor: părinte, mulțumească-vă Dumnezeu căci eu nu sunt vrednică să îți mulțumesc. Așa vă spun și eu: „să vă mulțumească Dumnezeu, căci eu nu sunt vrednic să vă mulțumesc.”

Nu în ultimul rând îmi deschid inima și gura către bunii și iubiții credincioși, fii și fiice ai parohiei noastre „cu care împreună avem locuirea și sălășluirea în noi a Duhului Sfânt, de aceea pe bună dreptate suntem numiți biserici ale lui Dumnezeu, de la care Duhul Sfânt nu mai pleacă, ci rămâne în Biserică și înlăuntrul nostru, pentru a ne umple de iubire”, după cum amintește Sfântul Chiril al Alexandriei. Consider prezența dumneavoastră aici o manifestare a evlaviei și a dragostei exprimată pentru Dumnezeu și pentru sfânta Maica Sa. Vă rog să mă însoțiți cu rugăciunea în lucrarea mea de preot și duhovnic de mai departe, având nădejde și încredere în Marele Dumnezeu și Mântuitor „care a biruit lumea” (Ioan 16, 33).

Astăzi aici pentru parohia și orașul nostru s-a înscris o nouă pagină de istorie.  Încheiem cuvântul nostru cu un refren dintr-o priceasnă adresată către Maica Sfântă: Nu lăsa Măicuță,

Să pIerim pe cale,

Căci noi suntem fiii

Lacrimilor tale.

Ajută-ne, Măicuță,

Să ne rugăm mereu,

Să credem totdeauna

Că este Dumnezeu.

Regină ești și mamă,

În lumea și în cer,

Aceea ce te cheamă

Sunt siguri că nu pier.

Dumnezeu să ne ocrotească pe toți în viața de aici și să ne primească în Împărăția iertării și iubirii Sale!