Mesaj de felicitare Preasfinției Sale, Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni cu prilejul jubileului de 50 ani de viață pământească din partea Stareței și obștii mănăstirii Hîncu

Preasfinției Sale,

Preasfințitului PETRU,

Episcop de Ungheni Nisporeni

Preasfințite Părinte al nostru și bun chivernisitor al moștenirii lui Hristos, Atotmilostivul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeți la binecuvântata aniversare de 50  ani de viață pământească, atunci când puterile numai sporesc, iar spiritul creator își ia avânt pentru a face și mai multe lucrări bineplăcute și necesare.

Preasfinția Voastră, Dumnezeu a fost Bun și Darnic, înzestrându-Vă cu toate calitățile pe care trebuie să le aibă un om pentru a se bucura de respectul și de prețuirea semenilor săi și de aceea, în zi de sărbătoare noi, obștea mănăstirii Hîncu, vă urăm un singur lucru – să fiți vrednic și în continuare de chemarea ce o aveți, iar noi, ca niște copiii ascultători, ne vom ruga fierbinte cu puținătatea rugăciunii noastre, pentru ca Tatăl Ceresc să vă țină sănătos și ferit de orice primejdie văzută sau nevăzută, astfel încât încă mulți ani să luminați cu făclia cea dătătoare de viață drumul pe calea mântuirii poporului drept-măritor dar mai ales nouă celor din mănăstire.

SĂ NE TRĂIȚI ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu deplină supunere și fiască dragoste,

Egumena PARASCHEVA (Cazacu),

împreună cu obștea mănăstirii