Mesaj de felicitare al Preasfintitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Egumenii ARSENIA Bordeniuc stareta Schitului Icoana Maicii Domnului ”Potoleste Intristarea mea”din mun. Ungheni, sectorul Danuțeni, cu ocazia praznuirii Sfântului ocrotitor’

Preacuvioasă Maică Stareţă, ziua de pomenire a Cuviosului Arsenie cel Mare, pe care îl aveţi ca ocrotitor ceresc şi al cărui nume îl purtaţi din ziua călugăriei, ne oferă creştinescul prilej de a Vă adresa sufleteşti cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Cunoscându-Vă de foarte mult timp, că sunteţi o iubitoare a rugăciunii, o împlinitoare a sfintelor porunci şi canoane, o râvnitoare neîntrecută a vieţii monahale, Vă dorim ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte.

Fie ca Sfântul Arsenie cel Mare, să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa. Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Cuvioşiei Voastre.

În această atmosferă de sarbatoare, Vă dorim Preacuvioasă Maică Stareţă ARSENIA, ani binecuvântaţi, sănătate sufletească şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi, ca şi până în prezent toate ispitele şi încercările vieţii.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească

PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni