Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Zaharia ORBU, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani

Preacucernice părinte Zaharia,

În această zi deosebită pentru Sfinția Voastră, cu ocazia zilei de naștere, îmi exprim cele mai alese gânduri, însoțite de părintești binecuvântări față de Sfinția Voastră. În ziua aniversării frumosului jubileu de 60 de ani de viață pământească, Vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală și misionară pe care o desfășurați.

Cunoscându-Vă a fi, pe linie paternă, un descendent al renumitului Arhimandrit AUGUSTIN (Orbu), ați moștenit de la el multe calități umane și virtuți creștinești, pe care le-ați manifestat exemplar în viața Sfinției Voastre. De asemenea, V-ați dovedit a fi un preot cucernic și ascultător, un exemplu pentru multe familii creștine, ați îndeplinit cu succes toate binecuvântările și ascultările încredințate, iar pe lângă toate acestea găsiți timp să dați slavă lui Dumnezeu.

Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască ani binecuvântaţi şi îmbelşugaţi cu multă sănătate sufletească şi trupească, pace, bucurii, sfinte împliniri și tărie duhovnicească.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

+ PETRU

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI