Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Serghei MIZIN, parohul bisericii „Tuturor Sfinţilor”, din satul Buciumeni, raionul Ungheni, cu împlinirea a 25 ani de slujire preoţească

Preacucernice Părinte Protoiereu, Serghei, cu ocazia împlinirii celor 25 ani de slujire preoţească, Vă adrez sufleteşte, cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa. Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre.

Vă dorim să fiţi întărit de harul Duhului Sfânt pentru a călăuzi şi povăţui duhovniceşte creştinii încredinţaţi spre păstorire.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni