Mesaj de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat Arhimandritului KIRIL (Braguța), Starețul Sfintei Mănăstiri Hîrjauca și Președintele Sectorului Eparhial Mănăstiri și Viață monahală, cu ocazia împlinirii a 42 ani de viață

Preacuvioșia Voastră,

Preacuvioase Părinte Arhimandrit, KIRIL,

În această zi deosebită pentru Preacuvioșia Voastră, cu ocazia zilei de naștere, Vă exprim cele mai alese gânduri, însoțite de părintești binecuvântări. În ziua aniversării celor 42 de ani de viață, Vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală și misionară pe care o desfășurați cu mult devotament.

Prin activitatea și slujirea rodnică v-ați dovedit a fi un slujitor cucernic și ascultător, un exemplu de stareț, care îndepliniți cu succes toate binecuvântările și ascultările încredințate, iar pe lângă toate acestea găsiți timp să dați slavă lui Dumnezeu și să păstoriți turma monahală ce v-a fost încredințată.

Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască ani binecuvântaţi şi îmbelşugaţi cu multă sănătate sufletească şi trupească, pace, bucurii, sfinte împliniri și tărie duhovnicească.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

+ PETRU

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni