Mesaj de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Protoiereului Bartolomeu TURTUREANU, Protopopul Bisericilor din Raionul Ungheni, cu ocazia prăznuirii sfântului ocrotitor

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Protopop, Bartolomeu TURTUREANU,

Ziua de pomenire a Sfântului Apostol Bartolomeu, pe care îl aveţi ca ocrotitor ceresc şi al cărui nume îl purtaţi cu demnitate și bucurie duhovnicească, din ziua Sfântului Botez, ne oferă creştinescul prilej de a Vă adresa sufleteşte, cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Apostol Bartolomeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe. Împlinirea sfintelor porunci şi a datoriilor sacerdotale să Vă fie dorinţa cea mai arzătoare.

Fie ca Sfântul Apostol Bartolomeu să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Totodată la această zi de onomastică duhovnicească, dorim să Vă aducem și cuvinte de înaltă apreciere pentru tot ce înfăptuiți ca Protopop al Bisericilor din Raionul Ungheni, dar mai cu seamă și pentru toată activitatea pastoral-misionară ce o desfășurați exemplar în parohia „Nașterea Maicii Domnului” din s. Sculeni, unde Vă și duceți slujirea preoțească și, unde ați înălțat recent o frumoasă biserică în cinstea Sf. Ierarh Nicolae, pentru folosul spiritual al credincioșilor și consolidare enoriașilor și această parohie.

Preacucernice Părinte Protopop,

Vă mai dorim ca pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre. Iar milostivul Tată Ceresc, să Vă dăruiască ani binecuvântaţi, sănătate sufletească şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi toate ispitele şi încercările vieţii.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni