Mesaj de condoleanțe al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preotesei Eufrosenia OLĂRAȘU și familiei sale, cu trecerea la cele veșnice a Protoiereului Nicolai OLARAŞU, paroh al bisericii „Înălţarea Domnului”, din s. Cărpineni, r. Hînceşti şi Preşedinte al Sectorului Eparhial Probleme Liturgice şi de Pastoraţie

 

„…despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă,

ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde”

(1 Tesaloniceni 4, 13)

Mult Stimată Preoteasă Eufrosenia

și îndoliată familie,

Folosindu-mă de cuvintele unui scriitor creștin, spunem că vestea trecerii la cele veșnice a mult stimatului și iubitului Protoiereu Nicolai OLARAȘU, „a fost asemenea unui fulger care străpunge întregul văzduh”. Or, credem că nu este nimeni din cei ce l-au iubit, stimat și cunoscut pe Prot. Nicolai, să nu fie mai mult decât surprinși, în mod neplăcut, de trecerea sa la Domnul.

În asemenea momente e greu de găsit cuvintele potrivite pentru a elogia toate meritele sale, ce le-a acumulat prin munca sa neobosită, pe parcursul celor 70 de ani. În toți ani vieții sale pământești, dar mai ales în cei 44 ani de slujire la Sfântul Prestol s-a evidențiat nu doar printr-o cumsecădenie rar întâlnită, dar mai ales printr-o bunătate și corectitudine spirituală, de asemenea foarte rar întâlnită. Or prin aceasta, prot. Nicolai și-a câștigat printre creștini și slujitori, deopotrivă, în mod cinstit stimă și respect, dar și înalte aprecieri, atât din partea bisericii, cât și a statului, fapt confirmat prin primirea cu merit a distincțiilor, medaliilor și ordinelor bisericești și statale.

Atât ca paroh în cele 3 parohii – s. Batîr, r. Cimișlia; s. Codreanca, r. Străşeni; s. Cărpineni, r. Hîncești – care le-a păstorit duhovnicește și cu tact pastoral-misionar, în decursul anilor de slujire, dar și-n activitățile administrative ce le-a avut: Protopop de Hîncești și Cimișlia, Protopop de Lăpușna, Protopop de Hîncești, Preşedinte al Sectorului Eparhial Probleme Liturgice şi de Pastoraţie, membru permanent al Consiliului Eparhial și al Judecății Eparhiale a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, a dat dovadă nu doar de ascultare exemplară față de Ierarh, dar a avut o activitate ireproșabilă.

Îmi sunt memorabile și așa vor rămâne, prezentările și rapoartele anuale ale Sectorului Eparhial care îl conducea, analizate minuțios și foarte corect, prin prisma învățăturii Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți. Dar și vizitele pastorale ce le-am înfăptuit în parohia Sfinției Sale, îmi lăsau o impresie foarte bună despre activitatea sa în parohie.

Peronalitatea Părintelui Nicolai, dar și a Dumneavoastră, Stimată Preoteasă Eufrosenia, le-am văzut mereu ca exemplu demn de urmat, pentru familile preoțești. Și asta o spun în știință de cauză, deoarece v-am cunoscut încă din anii copilăriei mele, pe când părintele Nicolai era paroh în satul Codreanca, raionul Străşeni, unde eu ca un tânăr însetat după cuvântul lui Dumnezeu și frumusețea sfintelor slujbe, veneam din satul  natal, Lupa Rece, foarte aproape de Codreanca, pentru a-mi potoli dorul și setea duhovnicească. Calitățile și bunătatea sa, prot. Nicolai a sădit-o și în cei trei copii pe care vi i-a dăruit Dumnezeu, și pe care i-ați educat alături de părintele, civic și moral, ajungând astăzi preoți și medici erudiți.

Totodată remarcăm și faptul că părintele Nicolai a fost exemplu viu de rugător, sfătuitor, sprijinător ajutător şi slujitor adevărat, fiind caracterizat astfel de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care a zis: „Viaţa i-a fost împodobită cu fapte, prin care i-a bucurat pe oameni şi pe Dumnezeu”.

Cunoaştem şi faptul că prin cuvintele şi exemplul vieţii sale, Părintele Nicolai, a adus pe mulţi la credinţă, a vindecat prin rugăciune durerea sufletească a multora, a sprijinit cu puterea cuvântului său pe mulţi ca să nu alunece în prăpastia deznădăjduirii, a călăuzit spre Dumnezeu prin sfat duhovnicesc copii, tineri şi vârsnici.

De aceea, transmitem condoleanțe și cuvinte de îmbărbătare duhovnicească și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit pe părintele Nicolai, dar mai ales enoriașilor parohiei „Înălțarea Domnului” din satul Cărpineni, raionul Hîncești.

Avem neclintita încredere în Dumnezeu, „Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască” că cel pe care l-a luat la Sine – pe noul-adormit prot. Nicolai – îl va aşeza „în corturile drepților” şi-l va odihni în veşnica fericire a raiului.

Vă asigurăm că îl vom purta neîntrerup şi cu dragoste, prin pomenire, în sfintele rugăciuni şi dumnezeieştile Liturghii, pe adormitul întru Domnul, Protoiereul Nicolai OLĂRAȘU.

Dumnezeu să-l așeze cu drepții! Veșnică lui pomenire!

Cu nădejde întru Hristos Cel înviat din morți,

† Petru,

Episcop de Ungheni și Nisporeni