Liturghie Arhierească în Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din satul Pîrlița, raionul Ungheni

Miercuri, 11 septembrie 2019, cînd Biserica Ortodoxă prăznuiește Tăierea Capului Sfîntului Ioan Botezătorul, Preasfintțitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a Liturghisit în parohia „Sfîntul Ioan Botezătorul” din satul Pîrlița, raionul Ungheni, care își sărbătorește Hramul.

În dimineața zilei Preasfinția Sa, a fost întîmpinat călduros de Protopopul Circumscripției Ungheni, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU, parohul bisericii, Protoiereul Simion CULEAC împreună cu întreaga familie și mulțimea de credincioși.

Alături de Chiriarh la această slujbă praznicală au coliturghisit un sobor ales de preoți și diaconi printre care Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Președintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri și Viață Monahală, Arhimandritul KIRIL (Braguța) și Protopopul Circumscripției Ungheni, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU.

În timpul vohodului mic, Parohul bisericii a fost decorat cu înalta Distincție Bisericească, dreptul de a sluji Sfînta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la rugăciunea Tatăl nostru.

În cadrul Sfintei Liturghii după citirea pericopei evanghelice, Preasfinţitul PETRU, a explicat importanţa praznicului de azi: ,, Aşadar, oricare ar fi clasa ta socială, meseria, felul de viaţă, nu te teme atunci când, făcându-ţi treaba cu conştiinţa împăcată, te vei lovi de piedici, necazuri, strâmtorări, pierderi şi chiar îţi vei pune viaţa în primejdie. Răutatea n-are decât să triumfe – este un Ochi care vede toate şi este o dreaptă răsplătire a fiecăruia pentru faptele sale. Această viaţă este scurtă, şi pierderile eitot scurte sunt, pe când cealaltă viaţă e nesfârşită. A dobândi veşnica odihnă printr-o pierdere mică şi de scurta vreme – ce schimb slăvit şi ce atrăgătoare agonisită! Pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de slava ce ni se va descoperi (Rom. 8, 18), spune Apostolul. Iar cât priveşte faptul că cei ce vor să trăiască în bună credinţă vor fi prigoniţi, aceasta e o lege a vieţii de aici, în mijlocul lumii nedrepte. Şi Domnul a pătimit, şi toţi Apostolii, şi toţi Sfinţii, într-o măsură sau alta. De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte, cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei (Evr. 12, 1-2).

Iată trăsăturile din viaţa Sfântului Ioan pe care trebuie să le urmăm. Să ia fiecare ce i se potriveşte mai bine şi să aplice în viaţa sa. Doar prin aceas¬ta vom arăta cinstire adevărată Sfântului Înainte-Mergător, plăcută lui şi lui Dumnezeu, iar pentru noi mântuitoare. Neîncetat să răsune în inima voastră acest cuvânt al lui: tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc (Mt. 3, 10). Să facem roade vrednice de pocăinţă, şi de legămintele pe care le-am făcut, şi de numele ce-l purtăm, şi să ne învrednicim de bunătăţile făgăduite nouă, cu harul lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat, a Căruia este slava în veci. Amin!

După rugăciunea “Tatăl nostru...” credincioşii care s-au mărturisit și au primit dezlegare de la duhovnic şi copii s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

A urmat tradiționalul înconjor al bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale învierii și un Te Deum de mulțumire, după care Parastasul pentru cei adormiți la mormîntul vrednicului de pomenire Protoiereului Mitrofor Eliodor ELOI, fost paroh al bisericii sus numite.

După agapa frățească Stăpînul, însoțit de părintele secretar, paroh și mai mulți slujitori s-au deplasat la Muzeul Satului. Aici au fost întîmpinați frumos de directorul muzeului și un cor de copii care au interpretat frumoase cîntări duhovnicești. La final Vlădica a decorat Muzeul din Satul Pîrlița, cu Diplomă Arhierească.