Liturghie Arhierească în cinstea marelui praznic al Bunei Vestiri oficiată în curtea catedralei Episcopale ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski ”, din mun. Ungheni

Marți, 7 aprilie 2020. Când Biserica Ortodoxă face pomenirea marelui praznic al Bunei Vestiri, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfînta și Dumnezeieasca Liturghie în curtea Catedralei Episcopale ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

Astăzi, cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop PETRU, s-au luat toate măsurile de protecție pentru enoriașii sfintei catedrale. La toți cei prezenți, printre care slujitorii și cântăreții catedralei, a fost măsurată temperatura de un lucrător medical.

În cadrul Sfintei Liturghii  după citirea pericopei evanghelice, cu binecuvântarea Ierarhul, clericul catedralei, Protoiereul Ștefan RÂMBU, a tins să aducă la inima și urechea credincioșilor importanța acestui Praznic Împărătesc și  ideia evangheliei  de astăzi:  „Fecioara Maria cu adevărat a fost plină de daruri, ea este comoara tuturor darurilor duhovnicești ale Duhului Sfînt, fiindcă în dînsa se află darurile arhanghelilor și îngerilor, ale căpeteniilor, începătoriilor, puterilor, stăpîniilor, domniilor, scaunelor, heruvimilor și serafimilor. De aceea Sfînta Fecioara Maria este împărăteasa îngerilor, a cerului și a pămîntului. Dar mai presus de toate darurile pe care le avea Fecioara, era smerenia, ea a zis către înger: „că a căutat Domnul spre smerenia roabei Sale. Iată deci că, smerenia a fost cea mai dintîi calitate pentru care Dumnezeu a ridicat-o în slava și cinste spre a fi lăudată în cer de toate oștile cerești și pe pămînt fericită de toate neamurile.”