Liturghie Arhierească în biserica „Sf. M. Mc Dimitrie”, s. Semeni, r. Ungheni

Joi, 4 martie 2020, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, s-a deplasat în parohia „Sf. M. Mc Dimitrie” din satul Semeni, raoionul Ungheni.

În dimineaţa zilei Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de către Părintele Paroh, Prot. Valentin GAVRILIŢĂ şi Primarul localităţii, Dl Vasile GAVIUC.

În momentul închinării la Sfintele Icoane, la intrarea în biserică, Preasfinţia Sa a pus, ca un dar ales, o panaghie (engolpion) într-o icoană a Maicii Domnului, pe care credincioşii acestei parohii o cinstesc deosebit şi au o evlavie aparte faţă de această sfântă icoană a Maicii Domnului.

Alături de Ierarh au coliturghisit Protopopul de Ungheni, Prot. Bartolomeu TURTUREANU şi un sobor de preoţi.

În timpul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a înălţat rugăciuni către Dumnezeu, ca să se reverse şi-n continuare asupra parohiei date – preot, ctitori, oficialităţi şi credincioşi – sănătate, spor duhovnicesc şi har, pentru a fi întăriţi spiritual, ca să lucreze cu râvnă faptele cele mântuitoare.

De asemenea, în timpul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Ioan SOBULEAC, a fost hirotonit în treapta de diacon, pe seama parohiei sus menţionate.

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul PETRU, a ţinut un cuvânt de învăţătură, în care a vorbit credincioşilor despre importanţa fregventării Sfintei Biserici, despre necesitatea ascultării sfintelor slujbe şi a cuvântului lui Dumnezeu, dar şi despre datoriile ce le avem ca şi creştini în faţa lui Dumnezeu.

Totodată Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de întărire duhovnicească şi învăţătură sfântă, noului hirotonit, dorindu-i să aibă evlavie şi dragoste de sfintele lui Dumnezeu slujbe. Şi întrucât astăzi, 4 martie, este chiar ziua de naştere a părintelui diacon, nou hirotonit, Preasfinţitul PETRU i-a adresat şi un cuvânt de felicitare, dorindu-i ani binecuvântaţi de Dumnezeu şi slujire îndelungată şi rodnică, prin care să-L slăvească pe dumnezeu.

Menţionăm în mod deosebit că Preasfinţia Sa, după cuvântul de învăţătură şi felicitare, a decorat pe Dna Preoteasă Vera GAVRILIŢĂ, cu înalta Distincţie Eparhială „Icoana Maicii Domnului, Făcăîtoare de Minuni de la Hîrbovăţ”.

La final, Părintele Paroh, Prot. Valentin GAVRILIŢĂ, a adus Ierarhului sincere şi sufleteşti mulţumiri, pentru prezenţă, pentru slujire, pentru cuvintele de învăţătură şi sfaturile părinteşti.

De asemenea şi Dl Primar, Vasile GAVIUC, a mulţumit Preasfinţiei Sale, pentru prezenţă în parohia respectivă, fapt pentru care i-a înmânat Ierarhului o Diplomă de mulţumire, ca semn de apreciere şi recunoştinţă, totodată.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de Preotese al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, condus de Dna Irina VIZITIU-GAJIM.

În mod deosebit specificăm că la final, Ierarhul, însoţit de Părintele Paroh, Părintele Protopop, Preoţii coliturghisitori, oficialităţi şi credincioşi au vizitat Cantina Socială care se află în proxemitatea bisericii, luând act de cunoaştere de finisarea acestui proiec social, de mare importanţă. Menţionăm că acest proiect, construirea unei cantine socială pe lângă biserică, este un proiect binecuvântat şi iniţiat de Preasfinţitul PETRU. Căci Preasfinţia Sa, cu câţva ani, în cadrul unei Adunări Generale a Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni a vorbit convingător despre importanţa şi necesitatea construirii şi activarea unei Cantine Sociale pe lângă fiecare biserică din cuprinsul Eparhiei. Fapt care se şi realizează. Or. Cantina Socială din s. Semeni, r. Ungheni, vorbeşte despre aceea că îndemnul şi sfatul Preasfinţitului PETRU în privinţa activităţii sociale în parohie prinde rădăcini şi ia amploare.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi  Nisporeni

Foto: Arhid. VENIAMIN (Secultan)