Lansare de carte la Casa Limbii Române „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni

Marți, 21 noiembrie 2017, în a doua parte a zilei Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a fost prezent în incinta Case Limbii Române „M. Eminescu” din mun. Ungheni, la invitația Doamnei Rodica TOMA, director al instituției menționate, care și-a lansat cartea de poezii „Cine suntem”.

Prezența Preasfințitului PETRU la o asemenea manifestare culturală s-a datorat faptului că, Preasfinția Sa a prefațat cu un cuvânt cartea de poezii a distinsei autoare Rodica TOMA.

În cuvântul său, înaltul oaspete, Preasfințitul PETRU, a ținut mai întâi să felicite pe toți cei prezenți cu ziua de cinstire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, care sunt și ocrotitorii spirituali ai acestei instituţii, dorindu-le ca Arhanghelii şi sfinţii îngeri să-i ocrotiască şi să-i călăuziască pe toți spre cele sfinte și să-i acopere de tot ce este rău.

În cuvântul său, Preasfinția Sa a menționat importanța poeziei și folosul ce poate să-l aducă ea oamenilor, dacă aceasta cuprinde mesaje creștine și morale. De asemenea, a specificat și faptul că, în literatura Ortodoxă întâlnim mai mulți sfinți care au scris versuri, care, prin poezii își exprimau experențile lor spirituale, sentimentele de iubire față de Dumnezeu și de aproapele, prin care transmiteau frumoase și sfinte învățături de factură ortodoxă.

În încheiere, Preasfințitul PETRU, a felicitat-o pe distinsa autoare, pentru sufletul depus la scrierea acestor versuri, pentru îndrăzneala de a tipări o carte cu asemenea poezii și pentru toată sârguința dumneaie ce o depune la promovarea și perpetuarea valorilor noastre strămoșești spiritual-culturale. Iar cu această ocazie, cât și cu împlinirea celor 51 de ani de viață pe care ia sărbătorit de curând, Preasfinția Sa, i-a oferit, în semn de apreciere și recunoștință, doamnei Rodica TOMA, înalta disatincție Eparhială, „Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț”.

La final Dna TOMA, a ținut să aducă sincere mulțumiri tuturor, dar mai cu seamă Preasfințitului PETRU, pentru că a binevoit de a prefața cu un cuvân cartea de poezii, cât și pentru generiozitatea de ai oferi distincția menționată.