La ora 14.22, în Biserica “Învierea Domnului” din Ierusalim s-a pogorît Focul Haric!

 Ca în fiecare an, martori ai acestei mari minuni au fost mii de slujitori și credincioși ortodocși din toate colțurile lumii, printre care se numără și Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir însoțit de o delegație din Republica Moldova, care alături de confrații întru credință se roagă la Mormântul Domnului pentru poporul binecredincios al Republicii Moldova.

Aprinderea Focului Haric în Sâmbăta Mare este o mărturie că Bunul Dumnezeu ascultă rugăciunile robilor Săi, iar prin trimiterea Sfintei Lumini cu toții am primit Binecuvântarea Cerească și nădejde pentru mântuire.

Delegația mitropolitană condusă de Vlădica Vladimir va ajunge la Chișinău în această seară.Întâistătătorul va fi așteptat de Arhierii, stareţii şi stareţele de mănăstiri, blagocinii şi slujitorii care se vor aduna în scuarul Catedralei Mitropolitane pentru a lua Lumină și a o răspândi în sfintele locașuri din tot cuprinsul țării.