Judecătorul neadormit al omului: Conștiința

Duminică, 24 iunie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, s-a petrecut, la Sediul Episcopal, un seminar cu titlul Conștiința – ochiul pururea deschis în om, ținut de către Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, Ioan GAJIM.

Îmbucurător a fost faptul că numărul tinerilor care participă la aceste întâlniri este în creștere. Este ceea ce se urmărește, de fapt, căci cuvântul lui Dumnezeu poate să învețe, să îndrepteze și să dea înțelepciune în neprihănire, ,,pentru ca omul lui Dumnezeu, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3, 15-17). Or, dacă acești tineri își arată sârguința față de cuvintele sfinte, venind la aceste seminarii și ascultând cu atenție, deja este un început binecuvântat de Dumnezeu, rămânând numai ca El să facă să rodească aceste cuvinte în inimile lor (1 Corinteni 3, 6).

Ce este Conștiința? Ce rol îndeplinește și cum se manifestă în om? Ce trebuie să faci ca s-o ai sfetnic pentru o viață fericită? La acestea întrebări, dar și la altele, s-au dat răspunsuri pertinente din dumnezeiasca Scriptură și din operele Sfinților Părinți și Scriitori Bisericești.

Astfel, Conștiința este judecătorul neadormit sădit de Dumnezeu în noi, ca să fim capabili a deosebi minciuna de adevăr sau binele de rău. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că: „Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, a sădit în fiecare judecata nemincinoasă a Binelui și a Răului, adică Regula Conștiinței!”

Sfântul Părinte, în înțelepciunea sa luminată de harul dumnezeiesc, la întrebarea De ce are nevoie omul de Conștiință, odată ce știm care este Binele și care este Răul?, a spus că: „Stăpânul Cel iubitor de oameni, a pus în noi un astfel de acuzator care nu stă liniștit nicicând, ci este în noi și necontenit strigă și cere pedeapsă pentru păcatele făcute. Chiar de s-ar putea ascunde de ochii tuturor, chiar de ar locui în singurătate, are totuși acest aspru judecător… Se teme de bănuieli, tremură de umbre, îi este frică și de cei ce-i cunosc păcatul și de cei ce nu-l cunosc. Are în suflet o veșnică furtună și valuri peste valuri. Unuia ca acesta nici somnul nu-i este dulce, ci e plin de groază și vedenii. Mâncarea nu-i face plăcere, iar statul de vorbă cu prietenii nu-i poate muta gândurile, nici nu-i îndepărtează chinul care-l frământă! Ca un călău conștiința, însoțindu-l, îl sfâșie și-l biciuiește fără răgaz. Astfel, după săvârșirea acelei fapte nesăbuite, conștiința merge cu el și, fără să știe nimeni, îl pedepsește groaznic fiind și pârâș și judecător”.

Multe exemple ni le pune înainte Dumnezeiasca Scriptură, în care ni se arată cum lucrează Conștiința:

 • Adam și Eva – protopărinții noștri;
 • Cain fratricidul;
 • Frații lui Iosif;
 • Pocăința lui David;
 • Statornicia lui Iov;
 • Femeia păcătoasă și pârâșii ei;
 • Pocăința fiului risipitor.

Tinerilor prezenți li s-au relatat aceste pasaje biblice și ei au putut să-și dea seama despre puterea Conștiinței și lucrarea ei în viețile oamenilor din exemplele de mai sus.

În viața fiecărui om, creștin sau necreștin, de pe acest pământ, Conștiința are un întreit rol.

 • În primul rând, ea este un SFĂTUITOR, călăuzindu-ne în alegerile noastre din fiecare zi. Si dacă viața noastră este curățită prin Taina Sfintei Spovedanii de păcate și de patimi, ea se dovedește a fi un sfetnic de nădejde;
 • Apoi, ea este MARTOR, la ceea ce săvârșește omul, fie bine, fie rău;
 • Și în cele din urmă, ea este JUDECĂTOR. Este exact ceea ce spunea Sf. Ioan Gură de Aur, că „chiar de s-ar putea ascunde de ochii tuturor, chiar de ar locui în singurătate, are totuși acest aspru judecător” de care nu se poate ascunde nicăieri.

Cum își pot menține Conștiința curată și în stare trează tinerii prezenți la seminar și prin ei, toți cei cărora acești tineri le vor împărtăși învățăturile folositoare de duminică?

Mai întâi prin:

 • Rugăciune;
 • apoi, prin Post;
 • prin Împărtășirea cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge ale Domnului nostru Iisus Hristos;
 • și în cele din urmă, prin Cunoașterea temeinică a învățăturii creștine.

Creștinul adevărat nu face binele numai din când în când, ci în mod statornic! Să înaintezi în tainele credințe creștin-ortodoxe este un lucru greu, dar nu e cu neputință! „Să nu zică cineva că este cu neputință omului să ajungă la viața cea virtuoasă, ci să spună că aceasta nu este ușor! De fapt, nimic nu este ușor, dar lucrul acesta ne aduce o răsplată mai mare, întocmai pe măsura obstacolului depășit” – a spus cu mai bine de 1660 de ani în urmă Sf. Antonie cel Mare.

O Conștiință curată este un comoară de neprețuit, pe care fiecare om trebuie să o râvnească! Clement Alexandrinul, primul teolog creștin, spunea că Conștiința curată valorează mai mult decât orice, pentru că stările de bine pe care ea ni le oferă, nu ni le poate oferi nimic altceva! Această bogăție nu se poate obține decât prin multă osteneală; un efort care, pe de o parte, ne oferă un confort psihic; iar pe de altă parte, ne ferește de păcate și de efectele lor.

„Conștiința curată te face să fii cuvios față de Dumnezeu și drept față de oameni”, spunea Clement Alexandrinul. Cuvioși și drepți dorim ca acești tineri să fie, păstrându-și Conștiința curată pe parcursul întregii lor vieți!