ÎNDEMNUL ÎNALTPREASFINȚITULUI ARHIEPISCOP PETRU, ADRESAT PREOȚILOR LA ADUNAREA GENERALĂ, PRIVIND CONLUCRAREA MAI AMPLĂ CU TINERETUL

Sfințiți slujitori ai altarului,

O atenție deosebită și implicare cu perseverență trebuie îndreptată spre activitățile cu tineret, care zi de zi, este mai tare atacat și pus la încercare de societate și semenii decăzuți. Este necesar să oprim valul păcatelor precum: beția, narcomania, desfrâul, care s-a prăbușit asupra tineretului nostru. Anume Biserica trebuie să ajute tânărului să aleagă calea cea dreaptă, să nu impună această cale, dar pur și simplu să-i arate frumusețea și măreția Ortodoxiei. Adolescentul trebuie să înțeleagă că сomunicarea cu Dumnezeu este cel mai bun lucru pe pământ și să depună efort ca să se păzească de calea largă a păcatului și permisivității.

Știind despre influența și rolul deosebit al Mass-Mediei asupra formării viziunii, e necesar să atragem atenție la publicitatea păcatului, a violenței și dezmățului. Toate acestea сomplică situația care este gravă și dificilă. Deseori, tinerii căutând orientare spiritual-morală devin jertfe a activității sectelor destructive, totalitare și sataniste. Acest lucru deformează personalitatea tânărului, care începe a cunoaște lumea, se transformă în pricina (motivul) fenomenului teribil a suicidului în rândul tinerilor.

La una din ședințele Soborului Arhieresc a fost menționat faptul, că este necesar să atragem atenție deosebită la misiunea internă, că de altfel peste 20-30 de ani, bisericile noastre vor fi goale. Biserica trebuie să depună efort și stăruință pentru a crea diferite variante de conlucrare cu generația tânără. Ar fi bine ca școlile duminicale să transmită elevilor experiență reală de viață bisericească. De la preot se cere efort pentru a crea o parohie puternică.

Astăzi, trebuie de lucrat în mai multe direcții. În primul rând, să ne străduim să nu pierdem pe cei care deja se află în terenul bisericesc. Observăm că o mare parte din cei care frecventează bisericile și școlile duminicale puțini trăiesc o viață duhovnicească. În momente grele tinerii părăsesc Ortodoxia. Nu este vina lor, ci a noastră, fiindcă noi nu am putut a le arăta adâncimea și frumusețea Ortodoxiei. În așa caz munca noastră va fi zadarnică.

Să nu uităm, că dacă tinerii duc lipsă de comunicare în Biserică, ei încep a căuta comunicare în rândul tinerilor din societatea civilă și se îndepărtează de Dumnezeu și biserică. De aceea noi să le oferim posibilitate de a comunica între ei. Parohiile să organizeze între ele concursuri muzicale, întâlniri, mese rotunde, etc. Iar prin intermediul activităților ale Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret să unim tinerii din toată eparhia. În anul 2023 o să reluăm proiectul cu concursul Brain-Ring, cel ce le lărgește viziunea despre ortodoxie, dar îi unește și le dă curaj de a cunoaște ce și Cine este ortodoxia, iar taberele desfășurate le arată că biserica este în pas cu timpul și acomodează tinerii de a vedea biserica ca un susținător al lor și în timpul liber.

Ar fi de folos de a organiza lucru interesant ca, adolescenții să aibă posibilitatea de a se alătura de cultura ortodoxă. Să nu uităm că a aduce pe tânăr în biserică nu este prima treaptă a misiunii noastre. În primul rând să arătăm oamenilor principala comoară a creștinismului – dragostea. Anume dragoste este cheia ce descuie inimile oamenilor pentru Hristos. Pentru tânăr este principal și deosebit cuvântul blând și bun al preotului (păstorului).

Indiferența și pasivitatea foarte ușor pot îndepărta pe tineri de Biserică. De fundamentul care va fi pus de noi astăzi va depinde calitatea clădirii pe care o construim noi împreună. De aceea casa noastră comună să nu fie construită pe nisip. Astăzi, ierarhia bisericească și preoțimea deține sarcina de a aduce învățătura lui Hristos poporului, în primul rând tinerilor care nu cunosc pe Dumnezeu și nu știu calea ce duce la biserică.

Este necesar ca Biserica să se ocupe cu programe sociale: să ajute spitale din orașe și sate, să ofere ajutor familiilor sărace și social-vulnerabile, copiilor bolnavi, caselor de copii, orfelinatelor, copiilor cu dizabilități mintale, să deschidă pe lângă biserici biblioteci, să apere tineretul de influența negativă a sectelor harismatice și protestante, să organizeze mese de caritate pentru familii sărace, să le ofere produse și rechizite școlare, să editeze ziare.

Sunt convins că predica pentru tineri va avea succes mai mare dacă va fi rostită chiar de tineri. De ce tinerii ortodocși să nu se ducă acolo unde se adună tineretul și să nu le povestească despre credință, despre ei?  Fără acest lucru mișcarea tineretului ortodox se va încuia în sine, rămânând fără posibilitatea de a înfluența pozitiv asupra сolegilor, tinerilor necredincioși. Biserica este cea care trebuie să ajute tânărului să aleagă calea cea dreaptă. Atunci când sufletul omului nu primește hrană, nu se hrănește cu Duhul Sfânt, el este condamnat (osândit) la degradare.