Începutul anului școlar în şcolile din Eparhia de Ungheni şi Nisporeni

Toamna este anotimpul școlarilor, iar sunetul clopoțelului vestește cu destoinicie un nou început de școală.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, preoții sub egida îndrumării Sectorulu Eparhial, Învățământ Religios și Studii Teologice, s-au îndreptat spre instituțiile de învățământ, pentru a binecuvânta și întări duhovnicește atât cadrele didactice, cât și discipolii acestora. Fiecare preot a avut menirea de a-L aduce pe Dumnezeu în mijlocul profesorilor, elevilor și părinților, urmând îndemnul înțelept care spune:Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu.

În mesajul de binecuvântare și felicitare al cadrelor didactice, s-a menționat că biserica și școala sunt două instituții atât de apropiate ca funcție, încât este imposibil să slujești în Biserică și să faci abstracție de la Școală și invers, să faci parte din instituția școlii și să faci abstracție de la Biserică.

Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvântul despre cum trebuie să ne creștem copii, zice:”…dacă în sufletul încă fraged se întipăresc învățăturile bune, nimeni nu le va mai putea șterge atunci când se vor face tari ca o întipărire precum ceara”, de aceea, preoții au venit cu îndemnul părintesc al Sfântului Vasile cel Mare: ”Tinere, fii ca o albină. Nu-ți fie frică de flori, adică de cărți și de învățătură, culege din toate, doar cele ce îți sunt de folos. Doar învățând mult, vei reuși să deosebești binele de rău….ce e fals și ce e adevărat.”

Școala este templul cunoștințelor, unde se formează deprinderile cele mai necesare și se cultivă dragostea și interesul atât față de valorile neamului, cât și față de cele universale. Motivul fundamental pentru care Biserica și Școala se suprapun reciproc, este faptul că amândouă au în vedere omul. Biserica se ocupă de mântuirea omului, iar școala de instruirea lui, căci nu există mântuire fără cunoștere și cunoaștere fără instruire. De aceea, Sfântul Grigore de Nazianz afirmă că:”Arta artelor este să-l formezi pe om, cea mai instabilă și cea mai complicată ființă dintre viețuitoare.”

Valoarea acestei afirmații a determinat preluarea ei de către J.A. Comenius, care i-a conferit calitatea de “piatră unghiulară” a sistemului educativ deschis de el, accentuând că niciun proiect educațional major, nu poate să ignore experiența didactică a Bisericii și nici necesitatea de a perfecționa funcțiile sufletești ale omului.

Astfel, Stimați profesori, să aveți parte de cît mai mulți discipoli setoși de a cuceri culmile înțelepciunii, să vă fie sufletul plin de lumină, pentru că dumneavoastră, profesorii, răspândiți în jur iubire, grijă și speranță, contribuind cu muncă și talent la cultivarea frumosului, binelui și adevărului în întreaga societate.

Să aveți un an școlar împlinit și binecuvântat de Dumnezeu!