Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove a oficiat Sfânta Liturghie în satul Balceana din cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

În duminica a 7-a după Paști, a Sf.Părinți, ÎPS Vladimir-Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove, la invitația PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a preotului paroh Arhimandritul Siluan, a dlui Nae Simion Pleșca,deputat in Parlamentul Republicii Moldova,originar din această localitate, s-a oficiat Sf.Liturghie împreună cu chiriarhul locului, în satul Bălceana r-nul Hîncești,liturghie oficiată în aer liber.

Bucuria acestei împreună slujiri, a oferit posibilitatea de a înălța rugăciuni fierbinți către Arhiereul cel veșnic, pentru binecuvîntările primite de-a lungul timpului, rugăciuni de mulțumire pentru gîndurile cele bune, menite să rodească fapte bineplăcute înaintea lui Hristos. Sf.Liturghie oferă întotdeuna prilejul ca prin jertfă și dăruire de sine, să întărim valorile spiritual-morale, menite să altoiască în sufletul fiecărui creștin dragostea de divin, sacru și comuniune permanentă cu Hristos, ori vremurile pe care le trăim sunt vremuri ale pocăinței, ale rugăciunii și conștientizării necesității de a ne lucra mîntuirea. Zilele vieții sunt o înrîurire a posibilătăților prin care putem ajunge la limanul cel veșnic, prin milostenie, prin dragoste și prin năzuință spre piscurile duhovniciei, drept dovadă a acestor aspirații servește biserica în construcție din această localitate, cu hramul ,,Înălțarea Domnului”.

Tot în cadrul acestei Sf.Liturghii a avut loc hirotonia în diacon a tînărului Iosif Popovici, absolvent al Seminarului Teologic ,,Sf.Ier.Gavriil Bănulescu Bodoni” din Chișinău, ocazie cu care Preasfinția sa ia adresat acestuia cuvînt de întărire duhovnicească, și ani îndelungați de slujire la Sf.Altar.

De menționat este faptul că prezenți la această slujbă oficiată în satul Bălceana, r-nul Hincești au fost îalți demnitari de stat, reprezentanți ai Guvernului, cît și oficiali ai autorităților publice locale și primăriei.

Această Sf.Liturghie, prin bucuria coliturghisirii a oferit deosebitul prilej PS.Petru de a mulțumi în mod deosebit ÎPS.Vladimir, pentru Sf.Liturghie oficiată dar și pentru aceasă vizită care vine să întărească încă o dată valoarea și înalta prețuire pe care i-o poartă creștinii acestei eparhii, și nu numai, pentru aportul  deosebit adus la întărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.