Înaltpreasfinției Sale, VLADIMIR, Mitroplitul Chișinăului și întregii Moldove

Înaltpreasfințite Stăpâne, țin să vă adresez sincere felicitări și calde urări de bine cu ocazia primirii înaltei decorații ,,Dreptul de a purta a doua Panaghie” pe care a-ți primit-o de curând. Această ocazie îmi oferă posibilitatea de a menționa cu adînc respect și recunoștință, strădaniile depuse până acum întru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova ca aceasta să se ridice la înălțimea înaintașilor „buni la suflet, care au primit cu toată osârdia” cuvântul mântuitor propovăduit lor de Apostolul Neamurilor (cf. Faptele Apostolilor 17, 11).

Din întreaga activitate a Înaltpreasfinției Voastre se vede limpede că aveţi un dar extraordinar, şi anume viziunea. O viziune solidă, bine ancorată în tradiţie şi totodată atentă, receptivă la nevoile prezentului, care a făcut şi face posibilă, în vremuri nu uşoare, afirmarea importanţei şi rolului deosebit al Bisericii în societate. Viaţa religioasă din țara noastră are enorm de mult de câştigat din lucrarea Înaltpreasfinției Voastre. O lucrare atât de energică, de tenace şi profetică în sensul biblic al discernământului necesar pentru amendarea şi depăşirea crizelor prezentului, întrucît numirea ÎPS Voastre ca Întâi Stător al Bisericii Ortodoxe din Moldova se asociază unor timpuri deloc ușoare, dar iată că pe parcursul a mai bine de 25 de ani, a-ți dat dovadă de o voință și o tenacitate puternică, de o cumsecădenie și bunătate rară, dar nu în ultimul rând a-ți demonstrat și continuați să faceți acest lucru, să ne arătați că rugăciunea este acea comuniune și posibilitatea de a fi în permanentă legătură cu Hristos.

Rugăciunea este cea mai puternică forţă spirituală. Arhiereul sau ierarhul se roagă pentru cler şi popor, iar clerul şi poporul se roagă pentru el. Ierarhul aduce sfânta jertfă pentru iertarea păcatelor, pentru sănătatea şi mântuirea poporului, iar poporul se roagă pentru sănătatea şi mântuirea ierarhului, cerând de la Dumnezeu ajutor ca să poată păstra dreapta credinţă şi să conducă pe calea mântuirii pe cei care i-au fost încredinţaţi spre păstorire”, iată care este misiunea importantă a ierarhului, dar totodată astfel se vede legătura sacră dintre păstor și turma Sa, iar ÎPS Voastră asemeni unei mame bune a-ți știut mereu să alinați și să dați povață oricărui suflet care va cerut ajutorul. Dacă noi vom încerca să trecem ceva cu vederea, atunci faptele în sine vor fi cele care vor striga și vor mărturisi imensa și incomensurabila activitate pe care o desfășurați de-a lungul timpului, strajă și exemple elocvente în acest sens fiind zecile de mănăstiri redeschise și reconstruite sub oblăduirea ÎPS Voastre, sutele de preoți care au primit prin punerea mîinilor Harul slujirii lui Hristos, și totodată sute de biserici deschise și redeschise atât în țară cât și peste hotarele ei, arătând prin aceasta dorința imensa de a-L mărturisi pe Hristos cu desăvârșire și cu totală dăruire.

În aceste timpuri în care avem posibilități deosebite de a ne face auziți, ÎPS Voastră continuați să puneți o temelie puternică atât în viața slujitorilor cât și a tinerei generații, iar acest lucru se vede clar din activitățile pe care le desfășurați de-a lungul timpului, care au drept menire înduhovnicirea tinerei generații, și construirea unui viitor creștin al acestora.

ÎPS Voastră v-ați remarcat nu doar prin slujirea la Sfântul Altar, dar și prin implicarea activă în viața societății, întrucît participarea la diferite simpozioane și conferințe, adeveresc faptul că sunteți cu adevărat o personalitate importantă în Biserica Ortodoxă din Moldova.

Asemeni Sf. Ioan Cel Milostiv a-ți știut să miluiți și să împărțiți atâta bunătate, iar inima v-ați pus-o la dispoziția oricărui creștin dornic de aflarea și cunoașterea valorilor spiritual-umane.

Vă rugăm, așadar, ÎPS Stăpâne, să primiți din partea întregului cler și a credincioșilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni, cele mai călduroase doriri de sănătate și de putere duhovnicească, pentru a duce mai departe, cu roade la fel de bogate, lucrarea de păstorire a turmei lui Hristos.

Întru mulți și binecuvântați ani Înaltpreasfințite Stăpâne!