În ziua prăznuire a Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Înaltpreasfintitul Arhiepiscop PETRU, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni

Vineri, 6 mai 2022, în ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, Înaltpreasfinţitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni si Nisporeni, a oficiat Sfânta şi Dumnezeieasca Liturghie, în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din municipiul Ungheni.

Alături de Ierarh au coliturghisit soborul de preoţi şi diaconi slujitori ai Catedralei împreună cu creştinii veniţi la rugăciune.

În cadrul Sfintei Liturghii după citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfinţitul Sa, a explicat mesajul evangheliei relatând și secvențe din viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, spunând: ,,Praznuind pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, se cuvine să luăm pildă de la el în ceea ce privește virtuțile creștine cu care a fost împodobit sufletul său, credința, nadejdea și dragostea față de Dumnezeu și de oameni, dar și statornicia lui în mărturisirea adevărului de credință. El a îndeplinit cuvintele Apostolului Pavel, care scrie în Epistola a doua către Timotei: Suferă împreuna ca un bun ostaș al lui Hristos Iisus (II Timotei 2, 3) și s-a luptat ca un neînfricat și bun ostaș, dobândind prin aceasta cununa cerească a muceniciei”.

Urmând și noi pilda Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, fiind buni ostași ai Împăratului Ceresc, fiind statornici în credință, păstrând și slujind adevărului evanghelic, care ne îndeamnă la dragoste către Dumnezeu și către oameni, la pacea și întrajutorarea tuturor, noi vom sluji Mântuitorului și vom dobândi cununa cea nepieritoare a vieții veșnice, așa cum a dobândit-o și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, pe care îl rugăm să mijlocească către Bunul Dumnezeu.

După oficierea Sfintei Liturghii Ierarhul a felicitat personal pe toți omagiații zilei de astăzi, oferindu-i în dar o candelă fratelui Gheorghe, administratorul Catedralei Episcopale din mun. Ungheni.