În Duminica Vameșului și a Fariseului, Preasfințitul PETRU, a oficiat Sfânta Liturghie la miezul nopții

Pe 21 februarie 2021, în Duminica vameșului și-a fariseului, la miezul nopții, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a oficiat Sfânta Liturghie la Schitul Icoana Maicii Domnului „Potoleşte întristarea mea”, de la Curtea Domnească, din cartierul Dănuţeni, mun. Ungheni.

Preasfinția Sa a fost întâmpinat de către stareța mănăstirii, Egumena ARSENIA (Bordeniuc), dimpreună cu obștea monahală, dar și de credincioșii prezenți ce au venit pentru a se îndulci duhovnicește, de această sfântă Liturghie, oficiată la miezul nopții.

După citirea Sfintei Evanghelii, Ierarhul, a ținut un consistent cuvânt de învățătură duhovnicească, în care a explicat detailat mesajul pasajului evanghelic (Luca 18, 10-14), ce a relatat pilda vameșului și a fariseului. În cuvântul predicatorial Preasfinția Sa a menționat: Prin pilda Vameşului şi a Fariseului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos biciuieşte păcatul mândriei tuturor fariseilor, din toate timpurile şi din toate locurile, dar și a tuturor celor care se cred pe sine drepţi şi dispreţuiesc pe semenii lor. Punându-ne în faţă două portrete diferite, două moduri de comportare, Domnul vrea să ne ajute să vieţuim creştineşte, împodobiţi cu virtutea smereniei, aducătoare de roade duhovniceşti.

Evanghelia de astăzi ne prezintă un fariseu şi un vameş în templu, la rugăciune. Fariseul, socotindu-se superior altora, se laudă cu virtuţile sale şi îi dispreţuieşte pe alţii. Vameşul, neîndrăznind să-şi ridice ochii spre cer, apăsat de remuşcări, suspină cu căinţă: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!”. Încheind pilda, Mântuitorul ne arată că vameşul s-a întors mai îndreptat la casa sa decât fariseul, pentru că smerenia lui a fost răsplătită.

Să știți că, după cum mândria este începutul oricărui păcat, tot aşa smerenia este temelia tuturor virtuţilor. Ea este virtutea specifică a tuturor acelora care s-au identificat întru totul cu Hristos. Nimic nu-l răneşte mai mult pe Satana ca virtutea smereniei, pe calea căreia putem ajunge la cer, de unde el a căzut. De aceea, dacă avem smerenie, rugăciunile noastre vor fi ascultate ca ale vameşului şi viaţa noastră va fi plină de roade binecuvântate, spre slava lui Dumnezeu şi spre folosul celor din jur şi al societăţii în care trăim. (Doxologia. ro)

Credincioșii care s-au pregătit pentru Sfânta Împărtășanie, după rugăciunea „Tatăl nostru…”, au primit Sfântul Trup și Scumpul Sânge al Mântuitorului.

După aceasta, Preasfinția Sa, a felicitat obștea monahală și credincioșii prezenți, cu Sfânta Duminică, vorbindu-le și despre frumuseția și importanța rugăciunilor și a slujbelor de la miezul nopții.

La final, maica stareţă, Egumena ARSENIA, a mulţumit sufleteşte Preasfinţiei Sale pentru oficierea Sfintei Liturghii la acest aşezământ monahal, rămânând recunoscătoare cu întreaga obște şi pentru sfaturile şi îndemnurile părinteşti ce au fost oferite în cuvântul predicatorial.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Foto: Arhidiaconul VENIAMIN (Seculțan)