Hotărârile Soborului Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 27 mai, 2022

Soborul Bisericii Ortodoxe Ucrainene care a avut loc la 27 mai 2022 la Kiev, a luat în considerare problemele vieții bisericești apărute ca urmare a agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei.

În baza rezultatelor lucrărilor, Soborul a aprobat următoarele:

1.Soborul condamnă războiul ca o încălcare a poruncii lui Dumnezeu „Să nu ucizi!” (Exod 20:13) și exprimă condoleanțe tuturor celor care au suferit în război.

2.Soborul face apel la autoritățile Ucrainei și la autoritățile Federației Ruse să continue procesul de negociere pentru a găsi un cuvânt puternic și clar care ar putea opri vărsarea de sânge.

3.Nu suntem de acord cu poziția Patriarhului Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii cu privire la războiul din Ucraina.

4.Consiliul a adoptat amendamentele corespunzătoare la Statutul privind administrarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene, prin care se declară independența și autonomia deplină a Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

5.Soborul aprobă hotărârile Conciliilor Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene și hotărârile Sfântului Sinod ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene, reunite după ultimul Sobor al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 8 iulie 2011. Se aprobă activitățile Departamentelor și a altor instituții Sinodale ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

6.Soborul a decis restabilirea sfințirii Sfântului Mir în Biserica Ortodoxă Ucraineană.

7.În perioada războiului, când relațiile dintre eparhii și centrul bisericesc sunt complicate sau absente, Soborul consideră oportun să acorde chiriarhilor eparhiali dreptul de a decide asupra anumitor probleme ale vieții eparhiale de competența Sfântului Sinod sau a Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, informând despre aceste decizii conducerea Bisericii.

8.În prezent, a apărut o nouă provocare pastorală deosebit de acută pentru Biserica noastră. În cele trei luni de război, peste 6 milioane de cetățeni ucraineni au fost forțați să plece în străinătate. În mare parte aceștia sunt ucraineni din regiunile de sud, est și centru ale Ucrainei. Majoritatea dintre ei sunt credincioși Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Mitropolia Kievului primește adresări din diverse țări cu rugămintea de a se organiza parohii ortodoxe ucrainene. Este evident că mulți dintre compatrioții noștri se vor întoarce în patrie, dar mulți vor rămâne pentru rezidență permanentă în străinătate. În acest sens, Soborul își exprimă convingerea profundă că Biserica Ortodoxă Ucraineană nu-și poate lăsa credincioșii fără grijă spirituală și că trebuie să fie alături de ei organizând pentru dânșii comunități bisericești (parohii) în diaspora. Este necesară dezvoltarea în continuare a misiunii în rândul ucrainenilor ortodocși din străinătate pentru ai ajuta să-și păstreze credința, cultura, limba și identitatea ortodoxă.

9.Recunoscând responsabilitatea deosebită în fața lui Dumnezeu, Soborul își exprimă regretul profund pentru lipsa de unitate în Ortodoxia ucraineană. Sinodul percepe existența unei schisme ca pe o rană profundă și dureroasă pe corpul Bisericii. Este deosebit de regretabil că acțiunile recente ale Patriarhului Constantinopolului în Ucraina, care au avut ca rezultat formarea „Bisericii Ortodoxe din Ucraina”, nu au făcut decât să adâncească neînțelegerile și să ducă la confruntări fizice. Dar chiar și în astfel de situații de criză, Soborul nu-și pierde speranța de a relua dialogul. Pentru ca dialogul să aibă loc, reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Ucraina trebuie să întreprindă următoarele:

– să oprească sechestrarea bisericilor și acapararea forțată ale parohiilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene; – să realizeze că statutul lor canonic, așa cum este consacrat în „Statutul Bisericii Ortodoxe din Ucraina”, este de fapt non-autocefal și semnificativ inferior libertăților și oportunităților în implementarea activităților bisericești prevăzute de Statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene;

– să rezolve problema canonicității ierarhilor săi, deoarece pentru Biserica Ortodoxă Ucraineană, ca și pentru majoritatea Bisericilor Ortodoxe Autocefale, este destul de evident că pentru a recunoaște canonicitatea ierarhilor din Biserica Ortodoxă Ucraineană este necesară restabilirea succesiunii apostolice în rândul episcopilor lor. Soborul își exprimă convingerea profundă că garanția reușitei acestui dialog trebuie să fie nu numai dorința de a restabili unitatea Bisericii, ci și dorința sinceră de a-și construi viața pe principiile conștiinței creștine și purității morale.

10.Rezumând rezultatele muncii depuse, Soborul înalță rugăciuni de mulțumire Milostivului Dumnezeu pentru posibilitatea comuniunii frățești și își exprimă speranța pentru încetarea războiului și împăcarea celor ce se dușmănesc. Urmând Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul ne rugăm să fie cu toți, dar mai ales cu frații și surorile noastre în Hristos cel Înviat „har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste” (2 Ioan 1:3).