Festivalul de Colinde ,,Hristos se Naște, slăviți-L”, s. Pîrlița, r. Ungheni, 2023

Duminică, 15 ianuarie 2023, în Casa de Cultură din satul Pârlița, raionul Ungheni, în plină atmosferă a Sfintelor și frumoaselor Sărbători de iarnă, legate de Nașterea lui Hristos, s-a desfășurat Festivalul de Colinde ,,Hristos se naște, slăviți-L”, organizat de Episcopia de Ungheni și Nisporeni și Secția de Cultură și Turism a Raionul Ungheni, ca urmare a parteneriatului şi acordului de colaborare ce există fructuos între aceste două instituţii.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului PETRUArhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, ca reprezentant direct la acest festival din partea Episcopiei a fost prot. Ştefan RÂMBUPreşedintele Sectorului Eparhial Relaţii Culturale.

La acest Festival s-au prezentat formații şi ansambluri folclorice, dar și grupuri corale de pe lângă unele parohii din cuprinsul raionului Ungheni. Acestea fiind: Corul de copii al Catedralei Episcopale din mun. Ungheni; Corul bisericii „Acoperemântul Maicii Domnului” Valea Mare; Corul de tineri al bisericii „Sf. Ierarh Nicolai” s. Bumbăta; Ansamblul etno-folcloric „Datina”, reprezentând biserica „Cuvioasa Parascheva” din s. Zagarancea;  Grupul folcloric „Floare de dor”, reprezentând parohia „Sf. Ioan Botezătorul din s. Pîrlița; Ansamblul „Steluțele”, reprezentând Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, din s. Bușila;  F.F. ,,Cununa Dorului”, s. Pîrlița; F. F. „Codreanca”, s. Mânzătești; F. F. „Datina”, s. Petrești; F. F. ,,Sălcioara”, s. Teșcureni; F. F. „Codrenii”, or. Cornești; F. F. „Ilincuțiile” din s. Chirileni; F. F. „Rădencile”, s. Rădeni; F. F. „Busuioc”, s. Manoilești; F. F. „Flutureanca”, s. Florițoaia Nouă; F. F. „Busuioc”, s. Grăseni; F. F. „Romăncuțele”, s. Romanovca; 

După deschidere, în cuvântul oferit, prot. Ștefan RÎMBU a salutat prezența tuturor participanților și a menționat importanța acestui Festival, transmițând mesajul de salut și de binecuvântare a Înaltpreasfinției Sale.

Grupurile corale și formațiile folclorice au prezentat, conform programul indicat, colinde creștine de Nașterea Domnului.

La sfârșitul festivalului, pentru frumoasele prestații, participanții au fost răsplătiți cu generozitate de către Episcopia de Ungheni și Nisporeni și Secția de Cultură și Turism a raionului Ungheni, oferindu-le diplome și daruri. Iar la final le-au fost împărțite tuturor colindătorilor prezenți, 120 de cadouri cu dulciuri, calendare și ziare eparhiale.

La final Dnl Vadim PÎSLARU, Șeful Secției de Cultură și Turism a Raionului Ungheni, a mulțumit pentru prezență tuturor participanților, dar în egală măsură a adus cuvinte de gratitudine Episcopiei de Ungheni și Nisporeni pentru implicare și aportul considerabil ce-l aduce la promovarea valorilor culturale.

De asemenea, în încheiere prot. Ștefan Rîmbu, a felicitat cu Sfintele Sărbători pe cei prezenți și a ținut să mulțumească respectuos din partea Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, atât Secției de Cultură și Turism a raionului Ungheni, cât și Consiliului Raional Ungheni, dar și tuturor participanților, dorindu-le să aibă și mai departe dragoste față de frumoasele datini creștine și să perpetueze prin colind și alte mijloace cultural-artistice, generațiilor ce vor urma, bogatul tezaur cultural al poporului nostru creștin.

Menționăm în mod deosebit că la acest frumos și consacrat Festival a fost prezentă și Distinsa Doamna Tatiana LAZĂRvice-președintele Consiliului Raionului Ungheni, care pe lângă mesajul transmis din partea Consiliului Raional, a ținut să accentueze importanța unor asemenea activități, exprimându-și față de participanți și organizatori gânduri de înaltă apreciere și recunoștință.