Dumnezeiasca liturghie din Duminica a XXVIII-a după Cincizecime, de la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni

Pe 25 decembrie, 2022, în Duminica a XXVIII-a după Pogorârea Duhului Sfânt, Duminica Sfinților Strămoși, când este pomenit Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările și ajutorul ce îl revarsă părintește peste omenire, cerându-se totodată sănătate și pace pentru întreaga omenire.

După citirii pericopei evanghelice, ce relatează pilda celor chemați la cină (Lc. 17, 12-19), Înaltpreasfinția Sa a ținut un consistent cuvânt predicatorial, în care a explicat mesajul evanghelic, vorbind despre importanța și necesitatea de a răspunde chemării creștine de al urma pe Hristos și evanghelia Sa.

După rugăciunea Tatăl nostru…, au fost împărtășiți copiii și credincioșii care s-au pregătit pentru Sfânta Împărtășanie.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a felicitat părintește credincioșii prezenți, cu Sfânta Duminică, dorindu-le o săptămână binecuvântată tuturor, vorbindu-le și despre viața Sfântului Ierarh Spiridon

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Episcopale, condus de preoteasa Liliana ROTARI.

Menționăm că la ora 6 dimineața, la Catedrala Episcopală a fost săvârșită prima Sfântă Liturghie, oficiată de prot. Nicolai BOIAN, iar răspunsurile la strană au fost date de Corul de copiii al Catedralei Episcopale, condus tot de preoteasa Liliana ROTARI.