Duminica a VI-a după Înviere, a Orbului, cinstită liturgic la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni

6 iunie 2021, în Duminica Orbului, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni.

În dimineața zilei, slujitorii Catedralei Episcopale dimpreună cu credincioșii prezenții, printre care și credincioși veniți din România, au întâmpinat Ierarhul.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările și ajutorul ce îl revarsă părintește peste omenire, cerându-se totodată sănătate pentru cei aflați în situație de boală și neputință trupească, dar și putere și ajutor pentru cei ce îngrijesc de cei bolnavi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinția Sa a ținut un cuvânt de învățătură, prin care a explicat mesajul evanghelic al minunii săvârșite de Hristos cu orbul cel din naștere. În cuvântul predicatorial Înaltpreasfinția Sa a menționat: „Pericopa evanghelică de astăzi ne prezintă un om, care era orb din naștere, pe care Iisus Hristos îl vindecă. Acest eveniment este, poate, una dintre cele mai marcante vindecări din seria celor făcute de Mântuitor în periplul Său terestru. Fiind vorba despre un om născut orb, înțelegem că nu este vorba doar despre o simplă boală, o pierdere provizorie a vederii, ci despre afectarea organului văzului, a ochiului însuși, care este atrofiat din naștere. Așadar, orbului vindecat astăzi îi lipsește ceva esențial: are defect organul vederii însuși, nu doar funcția acestuia. De aici putem face o analogie cu viața noastră: păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu, ne transformă în paralitici, ne atrofiază simțurile, ne îmbolnăvește, dar ne și orbește. Suntem, așadar, ca întotdeauna și dintotdeauna, încă de la naștere, orbi și fără speranță.

Cel născut orb ne arată că putem merge în bătaia luminii, fără să fim scăldați în lumină, că putem fi în miezul unei zile însorite, fără să fim capabili să vedem soarele și nici lucrurile pe care el le luminează, căci însuși simțul văzului este atrofiat, ne aflăm în întuneric, în singurătate și tristețe.

A fi orb este cu siguranță o experiență traumatizantă pentru orice om, dar tot așa est e și cel prizonier în tenebrele păcatelor.

 Omul luminat de Duhul Sfânt și de Lumina lui Hristos se umple de viață, se înnoiește și devine, la rândul său, capabil de a transmite celorlalți Lumina lui Dumnezeu.

Astfel, să aduci lumina, devine simbolul împlinirii uneia dintre nevoile principale ale omului, aceea de a fi vindecat, necesitate constitutivă, fundamentală, ființei umane. Lumină este primul cuvânt pe care Dumnezeu însuși L-a spus la crearea lumii: „Să fie lumină!” (Facerea 1,3). Să dai lumina, înseamnă să dai viață, să faci omul ființă veritabilă. A fi privat de lumină înseamnă cu adevărat să te cufunzi din ce în ce mai adânc în tenebre. De altfel, apostolii, după momentul sublim al Învierii Domnului, s-au împărtășit din prezența luminoasă a lui Hristos, iar după Pogorârea Duhului Sfânt s-au umplut de lumină, purtând în lăuntrul minții lor puterea transfiguratoare a Adevărului. După Cincizecime, ei au fost vasele alese prin care Dumnezeu a luminat lumea risipind întunericul uitării, ignoranței și necredinței aducând mărturie lumii că destinul omului este desăvârșirea prin lucrarea dumnezeiască a harului. Apostolii, luminați de Duhul Sfânt și având lăuntric prezent pe Hristos, au dat naștere șirului nesfârșit de sfinți mărturisitori ai credinței, care au schimbat la față lumea și au arătat că locul prezenței omului este în lumina lui Dumnezeu. Lumina faptelor lor a rămas aprinsă în sfeșnicul istoriei ca mărturie a faptului că nimeni nu poate vedea și recunoaște adevărul, dacă Hristos nu locuiește în el.” (Doxologia)

La final Înaltpreasfinția Sa, a felicitat părintește, cu Sfânta Duminică, credincioșii prezenți.

Totodată, oaspeții de seamă, Părintele Stavrofor Sorin ȘERBAN, Protopop de Prejmer-Săcele, jud. Brașov și preotul Liviu BEGAN, preot misionar din Protopopiatul menționat, au adresat Înaltpreasfinției Sale cuvinte de felicitare, de apreciere, dar și de recunoștință pentru primire și binecuvântare de a participa la săvârșirea Sfintei Liturghii

Răspunsurile liturgice au fost date armonios de Corul Catedralei Episcopale, condus de Dna Irina VIZITIU-GAJIM.

Menționăm că la ora 6 s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Foto: Arhid. VENIAMIN (Seculțanu)