Distincții și Medalii Eparhiale, oferite unor binefăcători ai Catedralei Episcopale din mun. Ungheni

Joi, 8 iulie 2021Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, în cadrul activității arhipăstorești, desfășurată la Centrul Eparhial din municipiul Ungheni, a înmânat Distincții și  Medalii Eparhiale unor binefăcători ai Catedralei Episcopale.

Oferirea acestor Distincții și Medalii a avut loc în Catedrala Episcopală „Sf. Bn. Knz. Alexandru Nevschi” din mun. Ungheni.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a menționat: „Este o bună rânduială, prin care binefăcătorilor unor sfinte locașuri, să li se ofere diferite Distincții și Medalii bisericești, în semn de apreciere și recunoștință pentru jertfa, contribuția și ajutorul ce îl oferă la întreținerea, înfrumusețarea și construirea casei lui Dumnezeu.

Din acest considerent și cu ocazia apropierii Sărbători Sfinților Apostoli Petru și Pavel înmânăm și noi astăzi Distincția Eparhială „Icoana Maicii Domnului de la Hîrbovăț”, dar și Medalii Eparhiale „Sf. Bn. Knz. Alexandru Nevschi” gr. I și II, unor binefăcători ai Catedralei noastre, în care ne aflăm, dar și a celei pe care o înălțăm spre Slava lui Dumnezeu și în cinstea Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăț.

Înmânarea acestor Distincții și medalii bisericești este atenția noastră față de Dumnevoastră, însă cu siguranță că Dumnezeu are alte forme de răsplată a faptelor ce le faceți de dragul Casei lui, adică a Sfintei Biserici. El vă va răsplăti cu binecuvântări și daruri cerești.

De aceea îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească pentru toată dragostea și jertfa Dumneavoastră. Și, nădăjduim că și-n continuare vom conlucra și vom depune cu toții stăruința de a înfăptui mărețe lucruri spre Slava lui Dumnezeu și spre cinstea Sfintelor Biserici.

Desigur că, la alte sărbători și evenimente importante vom aprecia, pentru jertfa și ajutorul, ca și pe Dumnevoastră și pe alți binefăcători, ce nu au putut să fie prezenți din binecuvântate pricini.”

La rândul lor, creștinii decorați au adus sincere mulțumiri Înalpreasfinției Sale, pentru aprecierea ce o arată părintește, prin oferirea unor asemenea Distincții și Medalii Bisericești.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni