Deschiderea oficială și sfințirea schitului Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni „Potolește întristările noastre” din mun. Ungheni

22 decembrie  2019. În duminica a XXVII-a după Rusalii, când prăznuim zămislirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Preasfințitul PETRU Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat sfințirea Sfântului Prestol și Sfânta Liturghie în schitul nou înființat în cinstea Icoanei Maicii Domnului ,,Potolește întristarea mea” din municipiul Ungheni sectorul Dănuțeni.

În dimineața zilei zeci de creștini și-au îndreptat pasul spre schitul nou înființat pentru a asista la slujba de sfințire și deschiderea oficială a acestui așezământ monahal, întâmpinându-l cu o bucurie deosebită pe Chiriarhul locului Preasfințitul PETRU.

Anticipat Sfintei Liturghii a fost săvârșită rânduiala sfințirii sfântului Prestol și-a bisericuței nou zidite și frumos amenajate a schitului sus numit.

Sfânta și Dumnezeeasca Liturghie a fost oficiată într-o atmosferă de sărbătoare iar după citirea pericopei evanghelice Preasfinția Sa a rostit o predică deosebită în cadrul căreia a desfășurat ideea pericopei evanghelice de astăzi: ,,Vindecarea celor zece leproși. „Iubiţi credincioşi, Toţi oamenii sînt datori a mulţumi lui Dumnezeu, ziua şi noaptea pentru toate cele bune şi cele rele pe care le primesc de la El. Că cel ce nu mulţumeşte supără pe Dumnezeu şi în loc de bune va primi cele rele, adică boală, pagubă, tulburare şi osîndă veşnică. Aţi auzit de pedeapsa lui Dumnezeu asupra evreilor nemulţumiţi din legea veche. Aţi auzit şi de pedeapsa cumplită asupra tîlharului nepocăit din istorioara de mai sus. Aţi auzit şi de nemulţumirea şi lipsa de recunoştinţă a celor nouă leproşi din Evanghelia de azi. Toţi zece se rugau şi strigau la Fiul lui Dumnezeu să se milostivească şi să-i vindece. Dar după ce s-au vindecat, numai unul s-a întors la Hristos şi căzîndu-I în genunchi, I-a mulţumit cu lacrimi. De aceea şi Domnul a zis: Oare nu zece s-au vindecat? Dar cei nouă unde sînt? Nu s-au gîndit să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu, decît numai acesta care este de alt neam? Apoi, i-a zis celui vindecat: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mîntuit! (Luca 17, 17-19).

Vedeţi că cel ce mulţumeşte se şi mîntuieşte, căci are credinţă în Dumnezeu? Iar cel nerecunoscător, este departe de Dumnezeu, pentru că este nepocăit, adică zace în păcate. De aceea de va muri în această stare, unul ca acela se va osîndi în iad.

Acum să ne întrebăm fiecare: Oare noi mulţumim zilnic şi în fiecare ceas lui Dumnezeu pentru binefacerile primite? Sau uităm de această mare poruncă? Căci şi Sfîntul Apostol Pavel ne porunceşte, zicînd:Pentru toate mulţumiţi (I Tesaloniceni 5, 18; Efeseni 5, 20). Ştim că mulţi cîrtesc în inimile lor şi zic la necaz: „Pentru ce să mulţumesc lui Dumnezeu, că iată sînt bolnav, nu s-a împlinit cererea, soţul este rău, copilul n-a reuşit?” Dar să te întreb în numele lui Dumnezeu: Oare cînd erau sănătoşi şi tineri şi aveau de toate şi toţi îi cinsteau, atunci mulţumeau lui Dumnezeu? Atunci veneau regulat la biserică, se spovedeau, posteau şi se împărtăşeau cu Preacuratele Taine? Sau erau tot aşa de nepăsători, şi puţin credincioşi ca acum?”

După rugăciunea Tatăl nostru  creștinii care au primit dezlegare de la duhovnic s-au împărtășit cu Sfintele Daruri.

La finele sfintei Liturghii Preasfințitul înconjurat de toți cei prezenți au cântat imne închinate Maicii Domnului după care s-au deplasat în curtea schitului unde au oficiat slujba de sfințire a clopotelor și un Te Deum de sănătate pentru toți ctitorii și binefăcătorii acestui așezământ monahal, apoi mai mulți ctitori au primit Medalii Eparhiale și Diplome Arhierești.