De Adormirea Maicii Domnului, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit alături de PF Patriarh Kiril, în Catedrala patriarhală „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

La 28 august 2017, de sărbătoarea Adormirii Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit alături de Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii, în Catedrala patriarhală cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Kremlin, or. Moscova.

În această zi, Bierica Ortodoxă rusă comemorează 100 de ani de la deschiderea Sfințitului Sobor al Bisericii Ortodoxe ruse în 1917-1918, la care a fost adoptată decizia privind restaurarea Patriarhiei.

Tradițional, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt predicatorial:

„Astăzi Biserica marchează o mare sărbătoare – Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În acest an ea coincide cu ziua de duminică şi acest fapt ne aminteşte despre profunda legătură a praznicului de azi cu sărbătoarea Sfintelor Paști. Nu întâmplător oamenii evlavioşi consideră Adormirea ca fiind Paştile Născătoarei de Dumnezeu, deoarece noi sărbătorim azi înălţarea Preacinstitei Născătoare de Dumnezeu cu trupul la cer, urcuşul firii Ei omeneşti – al sufletului Ei, al trupului Ei – în viaţa Dumnezeiască. Nu este întâmplător că Adormirea este asociată de Paştile lui Hristos, deoarece Domnul Iisus Hristos este Învierea şi Viaţa, iar prin Crucea şi prin Învierea Sa a dăruit fiecăruia ce credea în El nădejde într-o viaţă veşnică. Cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel de crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (In. 11:25) se referă, în primul rând, la Preacurata şi Preabinecuvântata Stăpâna Cerului – Ea a înviat după moarte prin puterea harului Dumnezeiesc şi acum se află în sălaşurile Fiului Său şi ale Dumnezeului nostru.

Pilda Maicii Domnului ne ajută să înțelegem ce este smerenia omenească. Domnul S-a smerit pe Sine, fiind ascultător lui Dumnezeu chiar și până la moarte, moartea pe cruce. Iar Maica Domnului în smerenie își petrece toată viața Sa.

Pentru omul contemporan smerenia estre o virtute de neînțeles, ea se asociază în conștiința omului cu slăbiciunea. Iar slăbiciunea nu este o virtute, este o nenorocire. Ce poate face un om slab? Nu poate face nimic. Este important a înțelege că smerenia nu este slăbiciune, dar ascultarea de voința lui Dumnezeu.

Stăpâna Cerurilor, Care este mai presus decât toți îngerii și arhanghelii, mai presus decât oricine dintre oameni, născuți pe planeta Pământ, prin smerenia și ascultarea Ei a dobândit o mare putere duhovnicească, devenind Maica tuturor oamenilor credincioși și fideli. Această slujire măreață a Ei s-a manifestat în mod deosebit după adormirea și înălțarea Ei la cer, în sălașurile lui Dumnezeu, unde se află în permanență Fiul Ei. Ea, fiind Maica noastră a tuturor, a credincioșilor, ca mamă aude rugăciunile noastre, răspunde la aceste rugăciuni și noi știm din experiență, că ne răspunde la cele cerute.

Săvârşind azi împreună cu fraţii arhipăstori rugăciunea de obşte sub bolţile catedralei vechi din Kremlin, împărtăşindu-ne cu Sfintele Taine de la un singur Potir, noi am simţit cât de apropiaţi suntem unii de alţii, cum inimile noastre bat în unison, cum săvârşeam rugăciunea care provine din credinţa noastră strămoşească”, a menționat Patriarhul.

După săvârșirea Liturghiei a fost oficiată Slavoslovia Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în fața icoanei Adormirii Maicii Domnului din iconostas.

Serviciul divin a fost difuzat în direct de postul de televiziune „Soiuz”.

La final un şir de persoane au fost decorate cu ordine şi medalii bisericeşti.