Cuvinte alese pentru Egumena PARASCHEVA (Cazacu), cu ocazia zilei de naștere, din partea copiilor care cresc și se educă în Centrul de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” din Chișinău

În mila Sa cea nemăsurată, Dumnezeu ne copleșeste în fiecare zi cu mulțimea darurilor Sale. Întru acestea, cel mai de seamă dar pe care l-am primit este cel al vieții, al chemării noastre de la neființă la ființă, spre a ne bucura de viața Sa cea Dumnezeiască. De aceea, ziua de naștere reprezintă pentru fiecare dintre noi un prilej de bucurie și de cugetare, dar și de aleasă recunoștință față de Creatorul nostru cel Multmilostiv.

La sărbătorirea zilei de naștere a Sfinției Voastre, Vă adresăm urări de sănătate, ani îndelungați și bucurie sfântă, rugând pe Dumnezeu să Vă trimită din belșug milă, har și ajutor în slujirea frumoasei mănăstiri la care v-a chemat. În acest urcuș de viată duhovnicească, toate să Vă fie lumină, iar arma biruitoare a Ortodoxiei noastre – Crucea lui Hristos, spre care tindeți cu atâta ardoare, să fie pricină de săltare a sufletului a unei credințe statornice.

Mult curaj și duh de istețime în ocârmuirea corabiei încredințate, iar încununarea tuturor ostenelilor, fără îndoială, să Vă fie sufletele mântuite și pline de lumina lui Hristos.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu distinsă dragoste și recunoștință,

Copiii Centrului de Plasament „Preafericitul Iosif”