Cuvânt de mulțumire adresat Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, din partea slujitorului și enoriașilor bisericii ,,Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia”

Într-un sfârșit de septembrie, dis-de-dimineață, zeci de inoriași sunt chemați de glasul clopotului la Hramul Bisericuței  ,,Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia”. Smeriți, grăbiți, în straie de sărbătoare, vin, rând pe rând creștinii pentru a se închina și a înălța rugăciuni, pentru a îngehunchia în fața Altarului mulțumindu-i Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sfintelor Mucenițe pentru milă, căldură, dragoste și călăuză.

Păstorul acestui Lăcaș Sfânt, Protoiereul Igor, emoționat, dar bucuros că atâția oaspeți îl cinstesc prin prezența lor, îi binecuvântează, apoi tresare de bucurie, deoarece vocea Preoților cântă în unison ,,Pe Stăpânul și Arhiereul nostru, Doamne, îl păzește, Doamne, îl păzește întru Mulți, întru Mulți ani, Stăpâne!”.

Un fior a trecut prin toată făptura, o mireasmă dulce s-a răspândit în jur, o palmă blajină atinge ușor capul turmei și pășește grațios cu Sfintele Moaște ale Mucenițelor spre inima Bisericuței. Orânduiala de-a întâlni un Arhiereu e atât de specială, sacră, unică. S-a așternut tăcerea pretutindeni.

O, Doamne, atâta căldură duhovnicească am simțit, atâta Har!!!

Înaltpreasfințitul, după rugăciunea comună Tatăl Nostru, a predicat cuvântul lui Dumnezeu cu atâta putere sufletească și dragoste! Uneori, pentru a trezi spiritul credinței, al râvnei, se referea la propria-i experiență, la nevoința Sa, jertfa, nesomnul și rugăciunile zilnice. Lacrimile curgeau continuu pe orbrajii enoriașilor. Durere împletită cu bucurie. Emoție divină. Școală a Sfințeniei.

Voiam această predică să nu se sfârșească niciodată, fiindcă asemenea povețe sunt unice, fiindcă acum, mai mult ca oricând, avem nevoie să reînviem Flacăra Credinței Adevărate!

Fiecare cuvânt pătrundea adânc în suflet, trezea inimi înghețate de frică și disperare. Sfânta Liturghie a continuat, apoi Ușile Împărătești s-au deschis, iar pruncii, în brațele mămicilor sfioase, îndemnați într-o cumințenie desăvârșită, primeau Sfânta Împărtășanie din mâna Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Petru. L-am petrecut tăcuți, îngândurați și însetați de-o eventuală întâlnire.

Învăluiți încă de fiorul acestei sfinte trăiri relatată rezumativ mai sus, dorim Înaltpreasfințite Stăpâne să VĂ MULȚUMIM pentru grija duhovnicească, pentru dragostea părintească, pentru rugăciunea făcută pentru noi, enoriașii acestei biserici, pentru cuvântul de învățătură atât de profund și necesar.

Deși pentru toate acestea vă datorăm mult, mai mult decât doar aceste cuvinte, dar pe lângă aceste umile și puține cuvinte de mulțumire, ne închinăm în fața Înaltpreasfinției Voastre cu evlavie, cu pietate, cu considerație!

Să ne trăiți Stăpâne întru Mulți Ani! Toate Sfintele Puteri Cerești și toți Sfinții să fie mijlocitori în Fața lui Dumnezeu pentru mântuirea și sănătatea Înaltpreasfinției Voastre!

VĂ IUBIM, Vă apreciem și Vă așteptăm cu mult drag, Părintele nostru scump!

Cu profund respect și dragoste fiească,

Protoiereul  Igor BARCARI

dimpreună cu enoriașii bisericii ,,Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia”