Cuvânt de felicitare și apreciere al Înalt Preasfințitului Agafanghel, Mitropolitul Odesei și Izmailuluilui, membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, transmis pentru Adunarea Tinerilor Ortodocși ai Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Înalt Preasfințite, Mult Stimate Vladâca Petru, preacucernici părinți, frați și surori, stimați tineri.

Fiecare perioadă din istoria Bisericii lui Hristos pune noi provocări, întrebări și sarcini în fața societății aflate în schimbare. Putem observa că secolul al XXI-lea, alături de realizările civilizației, aduce cu sine noi tendințe și noi atitudini față de individ, încearcă să schimbe viziunea individului asupra tradițiilor, oferă noi căi de dezvoltare și perfecționare spirituală. Dar în toate timpurile, Biserica lui Hristos, urmându-L pe Domnul Dumnezeu, găsește întotdeauna ceea ce este cel mai important și necesar spre a conduce omul pe calea mântuirii.

„Nu este bine ca omul să fie singur” (Geneza 2:18). Aceste minunate cuvinte biblice reflectă cu adevărat proprietățile cele mai interioare ale naturii umane. Suntem creați pentru a fi în comuniune unii cu alții, toți aparținem unei unități complexe și misterioase, rasei umane. Suntem membri ai unor familii, comunități, popoare, iar bunăstarea noastră, atât fizică, cât și spirituală, depinde de capacitatea noastră de a păstra tradițiile și valorile spirituale și morale pe care le-am moștenit de la strămoșii noștri evlavioși.

Familia este o realitate care a apărut cu mult înainte de a exista scheme și modele juridice care descriu fenomenul familiei din punct de vedere sociologic, juridic și îi conferă acesteia o semnificație juridică. Și, deși tradițiile de familie fac, fără îndoială, parte din cultură, iar familia, desigur, își are rădăcinile și în cultura umană, totuși, ea precede cultura însăși, deoarece, potrivit Sfintelor Scripturi, ea a fost creată de Dumnezeu chiar la începuturile istoriei omenirii.

Căsătoria și familia sunt o instituție divină. La începutul timpului, la crearea omului, Creatorul l-a creat pe om „după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie” (Geneza 1:27). Bărbatul și femeia sunt creați pentru o unitate integrală a unuia cu celălalt în căsătorie și pentru crearea unei familii: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup.” (Geneza 2:24). Implinind voia originara a Domnului cu privire la creatie, uniunea conjugala binecuvantata de el devine un mijloc de continuare si inmultire a neamului omenesc: „Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!” (Gen. 1, 28 ). Potrivit învățăturii Părinților Bisericii, „Acolo unde soțul, soția și copiii sunt uniți prin legături de virtute, armonie și dragoste, este Hristos în mijlocul lor” (Sf. Ioan Gură de Aur).

Spre cel mai profund regret al nostru, în prezent se încearcă să ni se impună concepte distorsionate despre familie, creșterea copiilor, avorturi. Uniunile între persoane de același sex ca alternativă la familie, maternitatea surogat se prezintă ca o normalitate sau ca ceva obișnuit. Biserica rezistă cu toată puterea acestui mare rău, pentru care este supusă persecuției. Astăzi, viitorul nostru depinde de noi toți: dacă nu va exista familie, lumea într-un final va pieri.

Astfel, familia este înrădăcinată în însăși natura persoanei umane. Prin urmare, este imposibil să distrugi o familie fără a distruge personalitatea și conștiința acesteia. Și când astăzi vedem clar că instituția familiei este distrusă, înțelegem perfect că vorbim în primul rând despre distrugerea personalității umane în sine. Fără această distrugere, familiile nu pot fi distruse. Prin urmare, orice politică ce vizează distrugerea familiei, este o politică inumană; contestă însăși existența persoanei umane.

Familia, care se bazează pe legarea definitivă în căsătorie a unui bărbat și a unei femei și al cărei scop de bază este nașterea și creșterea de copii, se află la baza societății, fiind necesară pentru continuarea existenței rasei umane și a fiecărei națiuni. Familia și căsătoria sunt strâns legate de adevărata demnitate și libertate a omului. Numai în familie se învață dragostea și responsabilitatea. Familia stabilește concepte de bază precum datoria, onoarea, sacrificiul. Dacă un copil nu are o familie completă sau nu are famile în general, după cum știți, acest fapt poate avea consecințe foarte grave atât pentru copil, cât și pentru societate în ansamblu.

Susținerea familiei este atât datoria statului, cât și a Bisericii, a personalităților culturale, a antreprenorilor și a politicienilor. În zilele noastre, când în multe țări se încearcă distrugerea ideilor tradiționale despre familie, avem nevoie de cooperare internațională în protejarea instituției familiei, a copilăriei și a dreptului părinților de a crește copiii. Nu trebuie să ignorăm domeniile culturii și dreptului, inclusiv dreptul internațional, în sens contrar, aceste domenii vor fi complet controlate de adepții ideologiilor anti-familie și anti-copil pe care i-am întâlnit din ce în ce mai mult în ultimii ani. Sprijinul și protecția familiei este o datorie a noastră, a tuturor în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Cum o putem îndeplini? Sper că veți putea vorbi despre toate acestea în cadrul acestui forum. Preocuparea pentru ocrotirea căsătoriei și a familiei, a valorilor spirituale și morale tradiționale asociate acestora, drepturile date de Dumnezeu părinților reprezintă sarcina comună a tuturor forțelor sociale sănătoase, a fiecărei persoane, indiferent de opiniile sale politice sau religioase. Biserica și membrii săi, urmând doctrina ortodoxă, sunt chemați să ia parte activ la rezolvarea acestei probleme, întrucât aceasta este necesară atât pentru binele comunității creștine însăși, cât și pentru întreaga societate. Familia este un mod de viață binecuvântat de Dumnezeu pentru om. Aceasta cuprinde soțul, soția și copiii lor nativi și adoptați.

Una dintre cele mai profunde probleme ale lumii moderne este secularizarea, din care rezultă negarea adevărului obiectiv, încercările de a elimina însuși conceptul de normă morală obiectivă și de păcat din conștiința publică. Multe societăți tradițional creștine își pierd identitatea creștină. Sunt răspândite, implantate în mod activ false ideologii incompatibile cu credința creștină sau chiar false ideologii deschis anti-creștine, dintre care multe pun în pericol familia și căsătoria, aceste ideologii exercitându-și influența distructivă asupra vieții publice. Acest lucru dăunează grav societății, atât la nivel național, cât și internațional.

Lucrarea Bisericii, fiind susținută în diferite moduri și de credincioșii laici aflați în serviciul comunitar în acest domeniu, în special de tineri, vizează protejarea și întărirea căsătoriei și a familiei, a valorilor spirituale și morale tradiționale, crearea unei ordini  sociale care să asigure rezolvarea acestei probleme, o societate bazată pe o adevărată înțelegere a familiei și pe temeiuri morale obiective. În realizarea acestui scop, Biserica și discipolii ei credincioși sunt chemați să coopereze cu toate forțele sociale.

Salut cu bucurie faptele și lucrările binecuvântate de Dumnezeu ale Administratorului Eparhiei de Ungheni-Nisporeni, a Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Petru, menite să întărească instituția familiei și păstrarea neamului uman. Le doresc munca fructuoasă tuturor participanților la Adunare, fie ca toate bunele intenții să devină realitate. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi, Domnul să vă dea înțelepciune și putere de a contribui la păstrarea și întărirea familiei – a acelui element, fără de care nici o persoană, nici societatea umană nu poate exista.

 Înaltpreasfințitul Agafanghel,

Mitropolitului  Odesei și Izmailuluilui,

membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene

04 septembrie 2022,

Odesa.