Creştinii din parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Nisporeni pelerini la locurile Sfinte din Ucraina

Cu binecuvântarea Preasfintei Treimi și a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, parohul bisericii cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din orașul Nisporeni, preotul Petru CIOBANU, în această perioadă luminată, de lumina lui Hristos biruitorul morți și a iadului a organizat un pelerinaj la locurile sfinte din Ucraina:

Mănăstirea Zăbriceni
Mănăstirea Boian (Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului).
Mănăstirea Bănceni (CATEDRALA „SF. TREIMI” cu 7 altare).
Lavra Poceaev, (Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului, tălpița Maicii Domnului, moaştele Sf. Iov şi Sf. Amfilohie, pestera Cuv. Iov).
Schitul Sf. Serafim de Sarov (Crucea Sf. Nichita Stâlpnicul, Icoana izvorâtoare de mir, Piatra Sf. Serafim, Fântâna Sf. Cuv. Amfilohie, Craniul izvorâtor de mir).
Pelerinajul este o călătorie sfântă. Oamenii vin în pelerinaj spre a cunoaște, spre a vedea locurile sfinte, a întâlni pe alți pelerini care doresc să-și înduhovnicească viața. Dar mulți oameni vin în pelerinaj și pentru că așteaptă ajutorul lui Dumnezeu. Într-un loc de pelerinaj găsim nu numai ceea ce oferă locul: sfânta biserică, sfintele moaşte şi sfintele slujbe, ci şi ceea ce aduc cu ei pelerinii, fiecare în parte şi toţi laolaltă, adică evlavia, pacea, răbdarea, cuminţenia, bunătatea lor, deci felul lor de a fi şi de a se întâlni cu Dumnezeu şi cu oamenii în Biserica lui Hristos şi a Sfinţilor Lui;
Pelerinajul preface o cheltuială materială într-un câştig spiritual şi o iniţiativă particulară într-o bucurie comunitară;
Pelerinii sunt ca nişte prieteni ai Mântuitorului Iisus Hristos Care, de-a lungul veacurilor, iubesc şi mărturisesc pe cel Unul Sfânt;
Prin pelerinaj mulțumim Domnului Iisus Hristos Care S-a jertfit pentru întreaga omenire;
Pelerinajul poartă în el căutarea sfinţeniei şi fiorul rugăciunii;
În mod minunat, pelerinul învaţă că orice faptă, orice clipă a vieţii poate fi oferită lui Dumnezeu Care sfinţeşte darurile noastre;
Pelerinajul este o şcoală a credinţei.
Pentru cei mai mulţi din pelerini acest periplu spiritual cum poate fi de-a dreptul numit, a fost ceva deosebit deoarece majoritatea pentru prima oară au vizitat aceste vetre monahale.