Comportamentul creștinesc din fiecare zi – cheia unei vieți împlinite la umbra lui Hristos

Luni, 4 iunie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, câțiva tineri din mun. Ungheni și din satele Frăsinești și Todirești au participat la un seminar cu titlul Cum să ne comportăm pe parcursul zilei, ținut de Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, Dl Ioan GAJIM.

Tinerii prezenți au avut ocazia să asculte cuvintele dumnezeiești și ale Sfinților Părinți despre modul în care trebuie să ne petrecem fiecare zi. Curiozitatea lor s-a vădit prin punerea de întrebări, iar răspunsurile ce le-au fost oferite credem că vor fi folositoare în primul rând pentru dânșii, iar prin ei, celorlalți prieteni pe care fiecare tânăr prezent astăzi la acest seminar îi are.

În primul rând le-am vorbit tinerilor cât este de important să-și înceapă și să-și încheie ziua cu rugăciune. Pentru că, potrivit lui Evagrie Ponticul Rugăciunea este ridicarea minții și voii noastre către Dumnezeu. Iar pentru a avea o zi binecuvântată, plină cu folos duhovnicesc și fericită trebuie să fim cu inima și cu mintea la Dumnezeu și la cele de Sus.

Apoi, Exemplele care li s-au adus tinerilor au fost din Sf. Scriptură:

– din Facerea – Iosif, fiul patriarhului Iacob, care a suferit foarte mult din cauza ostilității și a urii pe care ceilalți frați o aveau față de el, dar având un suflet blând, le-a iertat tot, până și vinderea lui la neam străin de către frații lui a trecut-o cu vederea și le-a venit în ajutor când viața le era amenințată!

– din Iov – Dreptul Iov, care, prin uneltirile diavolului, lovit din toate părțile de nenorociri, sărăcie și boală a rămas statornic și nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu, s-a smerit în fața Lui și a stat împotriva îndemnurilor soției sale și a prietenilor lui de a-L huli și blestema pe Dumnezeu și la toate a răspuns: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat (Iov 1, 21).

iar din Scrierile Sfinților Vasile cel Mare (330-379) și Ioan Gură de Aur (347-407):

  • în una din Epistolele sale Sfântului Vasile cel Mare spunea că Bunăvoința după putere și cea

în lucrurile foarte mici este bineplăcută lui Dumnezeu. Așa încât cel care o practică – binecuviinciosul – are foarte mult de învățat și de câștigat, căci el știe că orice s-ar întâmpla pe parcursul unei zile, se întâmplă potrivit voii lui Dumnezeu!

-iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că nimic nu e mai tare decât blândețea. După cum apa aruncată pe foc a stins de multe ori focul, tot așa un cuvânt spus cu blândețe stinge o mânie mai aprinsă decât cuptorul. Ce este apa pentru foc aceea este blândețea și bunătatea pentru mânie!

Astfel, cu ajutorul acestor patru virtuți: Iertarea, Smerenia, Bunăvoința și Blândețea, nădăjduim că tinerii prezenți vor da dovadă de un comportament demn de numele de creștin pe care din iubire față de Dumnezeu și de aproapele trebuie să-l aibă!

Acestor tineri le-am făcut invitația să-și facă timp să asculte liniștea interioară și să învețe treptat să renunțe la atitudinile potrivinice! Numai când vom ști că toate sunt trecătoare și se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, iar în relație cu semenii ne vom comporta așa cum am dori să se comporte cu noi, nerăspunzând la ură cu ură și la mânie cu mânie. În felul acesta vom putea ajunge la cuvintele Sfântului Serafim de Sarov: Dobândește pacea și mii de oameni în jurul tău se vor mântui!