Aspecte legate de istoria, semnificația, importanța și necesitatea ținerii postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Iată-ne, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, ajunși din nou într-o altă perioadă de bucurie duhovnicească pentru suflet, perioada Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Din relatările istorice aflăm că acest post era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli.

Totodată, Biserica a rânduit să se țină acest post în cinstea la cei mai mari Apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde lucruri importante (Fapte 13,2 și 14,23).

Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru și Pavel le avem din secolul al IV-a, menționat fiind în Constituțiile Apostolice. Mai târziu găsim informații despre acest post la Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoret al Cirului și Leon cel Mare.

Acest post era ținut la început numai de călugări și abia mai târziu a început să fie ținut și de credincioși mireni.

Dacă celelalte posturi de peste an au o durată fixă, acest post nu are o durată fixă, deoarece el depinde de data Sfintei Învieri. Când Învierea Domnului cade mai devreme, durata Postului Sfinților Apostoli este mai lungă. Dar când Sărbătoarea Învierii cade mai târziu, cu a fost și anul acesta, durata postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel este mai mică.

Trebuie să specificăm și faptul că Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, este cel mai ușor, atât pentru faptul că avem deja la îndemână aproape toate fructele și legumele coapte, cât și pentru faptul că se mănâncă pește sâmbăta și duminica, dar și în zilele de luni, marți și joi, dacă avem sărbători, hram de biserică sau dacă se sărbătoresc anumiți sfinți cu o cinstire mai mare, având slujbă cu poleleu sau doxologie. Și de sărbătoarea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul,indiferent în ce zi va cădea, chiar și vineri sau miercuri, este dezlegare la pește.

Dincolo de durata și strictețea acestui post, chiar dacă este cumva mai scurt și nu chiar foarte aspru, totuși, din punct de vedere duhovnicesc el este tot atât de important și necesar ca și toate celelalte posturi de pe parcursului anului. Și prin urmare trebuie ținut, căci ne sfințim și ne mântuim și prin acest post, ca și în Postul Mare sau în celelalte.

Pe scurt, acestea ar fi unele aspecte legate de istoria, semnificația, importanța și necesitatea ținerii postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Să fim întăriți de Harul Duhului Sfânt, ca să ținem cât mai creștinește acest post, prin care avem o posibilitate duhovnicească în plus să ne curățim sufletește prin Taina Spovedaniei, să ne unim direct cu Hristos, prin taina Sfintei Împărtășanii și să ne sfințim viața prin post, rugăciune și multe alte fapte mântuitoare.

Înaltpreasfințitul PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni