Apariţia numărului 10 al Revistei „Călăuza Monahală”, dedicat Mănăstirii Negrea

Ţinem a vă informa că a apărut numărul 10 al Revistei „Călăuza Monahală”.

Totodată amintim că această publicaţie apare cu binecuvântarea şi străduinţa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, ca urmare a grijii arhiereşti, dar şi a dragostei părinteşti pe care Preasfinţia Sa o poartă faţă de nevoitorii obştelor monahale a Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul Eparhiei. E de remarcat  faptul că această revistă este unica de acest fel în ţara noastră.

Respectiva revistă apare periodic, cuprinzând în sine articole cu învăţături, sfaturi şi poveţe pentru vieţuitorii obştelor monahale. Toate aceste învăţături apar sub directa supraveghere a Preasfinţitului PETRU, în următoarele rubrici:

  1. Cuvântul Arhipăstorului– articole, predici şi sfaturi ale Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni;
  2. Patericul– învăţături şi sfaturi din patericul: Egiptean, Athonit, Sinait, Georgian şi altele;
  3. Vieţile Sfinţilor– vieţi ale diferitor sfinţi;
  4. Istoria la zi– istoria mănăstirilor (în fiecare număr este inclusă istoria unei mănăstiri);
  5. Învăţăturile Sfinţilor– învăţături şi sfaturi pentru viaţa monahală ale Sfinţilor Părinţi;
  6. Povestiri şi tâlcuiri– relatări duhovniceşti ale monahilor şi despre monahi, dar şi tâlcuiri asupra textelor scripturistice;
  7. Scrieri eshatologice– articole, scrieri şi învăţături ale Sfinţilor Părinţi despre sfârşitul lumii şi semnele vremurilor din urmă;
  8. Întrebări şi răspunsuri– diferite întrebări duhovniceşti şi răspunsuri ale Sfinţilor Părinţi.
  9. Rugăciuni– diferite rugăciuni, către Dumnezeu, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, către sfinţi;

Prin binecuvântarea Preasfinţiei Sale, fiecare număr al revistei este dedicat unei mănăstiri din cuprinsul canonic al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni. Astfel, acest al 10-lea număr apărut deja, este dedicat Mănăstirii Negrea, din raionul Hînceşti, pe lângă multe sfaturi şi învăţături care le expune prin capitolele menţionate, ne vorbeşte şi despre istoria acestei tinere mănăstiri, de la întemeiere până în prezent, dar şi alte aspecte relatate printr-un amplu interviu oferit de prot. Andrei TÎRSÎNĂ, duhovnicul-administrator al Mănăstirii Negrea.