Anunț!!!

A fost adusă o copie a Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăț, care, în ziua prăznuirii Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț, duminică 20 octombrie 2019, v-a fi pusă spre închinare creștinilor și va rămîne permanent la închinare în mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” din Hîrbovăț. Această Icoană, a fost pictată timp de 3 ani de către un monah la o mănăstire din Grecia. Acest călugăr mereu cînd lucra asupra Icoanei, de fiecare dată era după Sfînta Împărtășanie, și nu mînca nimic, și se ruga Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, citind Acatistul Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț. După ce sa terminat de pictat Icoana, sau petrecut deja două minuni mai însemnate, pe care le vom relata mai jos:

Prima minune, sa petrecut în timpul finisării Icoanei, cînd monahul pictor amintit mai sus, care este și iconom al mănăstirii unde sa pictat icoana, a pierdut o legătură de cheii de la edificiile mănăstirii cu cîteva zile mai înainte. Acum, stînd în fața Icoanei și rugîndu-se, a intrat o femeie necunoscută care a adus legătura de chei.

A doua minune, sa întîmplat chiar în momentul cînd Starețul mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului” din Hîrbovăț, Arhimandritul SPIRIDON (Marin) a ajuns în mănăstirea unde trebuia să ia icoana pentru a fi transportată, iar afară era o ploaie torențială. După cum ne relatează părintele stareț, mergînd spre Grecia, a plouat într-una mai mult de jumătate de drum, ajungînd la locul destinat, din pricina condițiilor meteorologice era imposibil de scos Icoana prin ploaie și-a o aranja în mașină pentru transportare, iar timpul era limitat. Stînd mai multe persoane de față, căutau soluții pentru transportarea Icoanei, la un moment dat, monahul pictor sa ridicat în chilia unde a fost pictată icoana pentru cîteva clipe, după care a ieșit și-a zis celor prezenți ,,Eu deja am discutat cu EA! Totul va fi bine!” și brusc ploaia sa oprit pe 8 minute, timp suficient pentru a aranja Icoana în transport pentru transportare.

Această icoană a fost pictată cu binecuvântarea și suportul financiar al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a părintelui stareț, Arhimandritului SPIRIDON (Marin) și a unor rude de-a Preasfinției Sale, Dumitru și Liliana. Pe parcursul acestor trei ani, timp în care a fost pictată această icoană, Preasfinția Sa împreună cu părintele Arhimandrit SPIRIDON au vizitat această mănăstire slujind și Sfînta Liturghie aici, luând cunoștință cu etapele picturii. Cu binecuvîntarea Preasfințitului Episcop PETRU, această icoană deosebită nu v-a fi scoasă niciodată de pe teritoriul mănăstirii Hârbovăț, iar creștinii care vor dori să i se închine vor veni în această mănăstire.

Icoana a fost adusă prin orașul Ungheni, unde a fost întîmpinată de Preasfinția Sa, care s-a închinat Maicii Domnului aducând mulțumire și slujbă de laudă și o Panaghie foarte prețuită de Ierarh.

Aducem mulțumiri Părintelui Stareț, Arhimandritului SPIRIDON (Marin) pentru purtarea de grijă și implicarea personală ca această Icoană să fie pictată după toate canoanele bisericești și adusă cu binecuvîntarea Preasfințitului Episcop PETRU, spre închinare creștinilor din țara noastră, devenind un dar de mare preț, atît pentru mănăstirea Hîrbovăț cît și pentru întreaga țară.