Adunarea Ordinară a preoților din cadrul Protopopiatului Ungheni din 27 martie 2024

Miercuri, 27 martie 2024, s-a desfășurat Adunarea Ordinară a preoților din cadrul Protopopiatului Ungheni.

Adunarea a avut loc în Catedrala Episcopală „Sf. Bn. Kz. Alexandru Nevschi” din mun. Ungheni.

Ședința respectivei adunări a fost prezidată de către Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au fost Prot. Bartolomeu TURTUREANU, Protopopul Circumscripției Ungheni și preoții din cadrul Protopopiatului dat.

În cadrul Adunării au fost discutate mai multe aspecte ce țin de activitatea socială și viața duhovnicească a parohiilor din cuprinsul Protopopiatului, dar și despre activitățile ce vor fi înfăptuite în cuprinsul Eparhiei în prima jumătate a anului curent, 2024.

Înaltpreasfinția Sa a răspuns la întrebările parvenite din partea unor slujitori.

Ierarhul a îndemnat preoţii să facă catihizare mai intens în parohiile lor cu enoriaşii, pentru ai întări în dreapta credință.

Totodată Chiriarhul a sfătuit părintește preoții Protopopiatului Ungheni, cum să facă față atacurilor îndreptate spre biserică în aceste vremuri de cumpănă pe care le parcurgem.

De asemenea s-a discutat despre activitățile ce se vor înfăptui în curând.

La sfârșit Ierarhul l-a felicitat pe prot. Alexandru BUZA, duhovnicul Protopopiatului Ungheni și parohul bisericii „Sf. Ierarh Grogore teologul” din s. Măcărești, cu împlinirea a 60 ani de viață, pe care i-a împlinit ieri. Cu acest binecuvântat prilej, Înaltpreasfinția Sa i-a oferit în dar o frumoasă icoană.

De asemenea menționăm și faptul că la final s-a săvârșit Taina Spovedaniei, în timpul căreia preoții s-au mărturisit.