Adresarea Preasfințitului Episcop PETRU către clericii episcopiei de Ungheni și Nisporeni

 

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

„Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale

(Psalmul 118, 9)

 

Preacuvioși și Preacucernici Părinți, în lucrarea ei pastoral-misionară de propovăduire a cuvântului Adevărului către toți oamenii, Biserica s-a îngrijit în toate timpurile să învețe și să călăuzească sufletele lor, către Cel care este ,,Calea, Adevărul și Viața” (In. 14, 6)

Ca împlinitori ai cuvintelor rostite de către Mântuitorul ,,Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh” (Mt. 28, 19), suntem datori să aducem la Hristos pe oameni, și, mai mult decât atât, să-i facem pe ei hristofori, adică purtători ai chipului Lui și să îi deprindem a trăi într-un etos creștin, într-un mod viu de manifestare a credinței dreptslăvitoare, care cere totodată și o trăire în Dumnezeu!

Astăzi, poate mai mult ca niciodată, acest îndemn al Mântuitorului Hristos (Mt. 28, 19) se cere împlinit cu conștiinciozitate, cu dăruire de sine și cu dragoste curată și fierbinte pentru propovăduirea Evangheliei Păcii și a Împărăției Cerurilor, mai ales față de tineri, pentru că ei sunt viitorul nostru, dar până a fi viitorul ei sunt prezentul și suntem datori să implantăm în sufletele lor sămânța cuvântului dumnezeiesc.

De aceea, Sectorul Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, vine la Sfințiile Voastre cu rugămintea de a alege câte 2 persoane (ar fi de dorit câte un băiat și o fată) ca să facă parte din Consiliul Sectorului Eparhial al Tinerilor din cadrul Episcopiei noastre, pentru a pune la cale decizii organizaționale.

Să nu uităm, Părinților, îndemnul Înțeleptului Solomon: ,,Bucură-te, omule, cât eşti tânăr şi inima ta să fie veselă în zilele tinereţii tale şi mergi în căile inimii tale şi după ce-ţi arată ochii tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecata Sa” (Eccl. 4, 11) și să ne îndreptăm lucrarea mai ales către acești piloni de nădejde ai Bisericii Ortodoxe de mâine, care va avea de înfruntat grele încercări, dar care va ieși învingătoare cu purtarea Lui de grijă, dacă vom împlini poruncile Sale.

Cu dragoste în Hristos-Domnul,

PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni