A avut loc adunarea anuală generală a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Joi, 27 decembrie 2018, în  incinta Palatului de Cultură din municipiul Ungheni, sub Președinția Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, s-a convocat adunarea anuală generală a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni. În dimineața zilei, Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, și Protopopul Circumscripției Ungheni, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU iar în sală de preoţii prezenţi cu imnul arhieresc: “Pre Stăpânul şi Arhiereul nostru…”, după care Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, a luat cuvânt, deschizând şedinţa, Ierarhul a salutat publicul prezent, anunțând totodată ordinea de zi a adunării în cauză.

Dintru început preoţii şi monahiile care au decedat anul acesta au fost pomeniţi intonînd veşnică pomenire în cinstea lor după care Preotesele din episcopia noastă cu cei mai mulți copii au fost decorate de către Ierarh cu Medalia Patriarhală.

A luat cuvînt Preasfinţia Sa care a prezentat clerului Darea de Seamă Anuală –  trecând în revistă cele mai importante evenimente ecleziastice şi misionare ale anului 2018, care în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni a fost dedicat „Anul Misiunii în Parohie și a Provocărilor Misionare”, prezentarea unui bilanț al acestor evenimente. Tot aici Ierarhul a binecuvîntat ca anul 2018 în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, să fie numit ,,Curățirea Sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii și unirea cu Dumnezeu prin Taina Sfintei Împărtășanii.

     După discursul Chiriarhului li s-a oferit cuvânt pentru prezentarea dării de seamă anuală a preşedinţilor Sectoarelor Eparhiale:

    Arhimandritul KIRIL (Braguţa), Preşedintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri şi Viaţă Monahală;

   Protoiereul Andrei URSOI, Preşedintele Sectorului Eparhial Învăţământ Religios şi Catehizare;

    Protoiereul Ştefan RÎMBU, Preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii Culturale;

    Tînărul Ioan GAJIM, Președintele Sectorului Eparhial, Activitate Pastorală pentru Tineret;

    Protoiereul Nicolae OLARAŞU, Preaşedintele Sectorului Eparhial Probleme Liturgice şi de Pastoraţie;

   Protodiaconul Victor ROTARI, Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în Ministerul Apărării;

   Arhimandritul SPIRIDON (Marin), Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în MAI și organele de Drept;

 Protoiereul Valeriu MOCRICIUC, Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în Instituţiile Penitenciare;

    Protoiereului Octavian SOLOMON, Preşedintele Sectorului Eparhial, Sectologie şi Misiologie;

    Protoiereul Nicolae BOIAN, Președintele Mișcării Eparhiale, Pentru  Promovarea Fecioriei și pentru o Familie Fericită;

   Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii cu Mass Media şi a Președintele Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova.

  Ședința a continuat cu oferirea cuvântului Dnei Elena BÎTCĂ, care a prezentat un dicurs în cadrul căruia a lămurit preoților prezenți situația critică a Bisericii Ortodoxe din Ucraina, aducînd argumente istorice, canonice și documente secrete din arhiva Patriarhiei Constantinopolului.

A urmat discursul Dnei Iuliana, Juristul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, care a vorbit despre pericolele reflectate din aprobarea unor legi, pe parcursul anului 2018, dar și despre efectele acestora pe termen îndelungat.

     La finele şedinţei, Preasfinţia Sa, a mulţumit clerului Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, pentru implicarea în proiectele înaintate de Centrul Eparhial menţionînd Preşedinţii Departamentelor Eparhiale şi unii preoţi mai sîrguincioşi.