Inaugurarea și sfințirea Muzeului Raional de Istori și Etnografie din orașul Nisporeni

Marți, 18 aprilie, în prima parte a zilei, în orașul Nisporeni, a avut loc inaugurarea și sfințirea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie, amplasat într-o încăpere amenajată corespunzător, în Centru Cultural și Tineret „Luceafărul”. La această frumoasă și importantă măsură culturală organizată și înfăptuită sub egida Consiliului Raionului Nisporeni, a luat parte, cu binecuvântare Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Președintele Sectorului Eparhial Relații Culturale, prot. Ștefan RÎMBU, ca delegat din parte Episcopiei menționate.
De asemenea la această inaugurare a luat parte Dna Monica BABIUC, Ministru Culturii; Dnl Vasile BÂTCĂ, Ministru Dezvoltării și al Construcției, Dnl maiestru în artă – Tudor Zbârnea, Directorul Muzeului Național de Arte Plastice, or. Chișinău; Dnl Ghenadie Verdeș, Președintele interimar al Raionului Nisporeni; Dnl Ioan ȚUGULEA, vice președintele raionului Nisporeni; Dnl Grigore Robu, Primarul orașului Nisporeni; Dna Aurelia ANDRONACHE, Șefa Direcției de Cultură și Turism a raionului Nisporeni și multe alte oficialități, dar și mulți spectatori, iubitori ai frumosului și al culturii.
În cuvântul oferit, prot. Ștefan mai întâi, a salutat cordial, din partea Preasfințitului PETRU, prezența tuturor, transmițând și mesajul călduros al Preasfinției Sale, cu ocazia Sfintelor și Luminoaselor Sărbători Pascale. Totodată a menționat importanța și semnificația ce o are un muzeu asupra comunității în care există. Pe lângă acestea a ținut să reliefeze aprecierea pe care o are biserica față de asemenea edificii, care așa cum spunea istoricul Vasile Pârvan: „Muzeele reprezintă temple ale memoriilor și locul unde ne întâlnim cu înaintașilor noștri, întrucât obectele expuse într-un muzeu au fost realizate cu multă dăruire de sine și mărinimie de către înaintașii noștri, iar prin aprecierea obectelor cu valoare istorică, apreciem osteneala și sufletul care l-au pus bunii și străbunii noștri în făurirea lucrurilor expuse în muzeu.” Pe lângă toate acestea prot. Ștefan a exprimat din partea Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, gratitudinea și profunda recunoștință față de organizatorii acestei impecabile și importante măsuri culturale.
După inaugurare, prot. ȘtefanRÎMBU, dimpreună cu preotul Marcel OLARU, slujitor la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din or. Nisporeni, a oficiat slujba de sfințire a Muzeului.
Organizatorii, dar și înaltele oficialități prezente, au mulțumit Episcopiei de Ungheni și Nisporeni pentru mesajut de felicitare, pentru apreciere și încurajare, cât și pentru implicarea activă pe tărâmul cultural și pentru aportul ce-l aduce întru valorificarea și perpetuarea tezaurului cultural-spiritual.