Adunare Ordinară în Protopiatul Nisporeni

În această perioadă de urcuș duhovnicesc spre peștera din Betleemul inimii noastre, preoții protopopiatului Nisporeni, în frunte cu protopopul, protoiereul Vitalie (COZARI), cu binecuvântarea Prea Sfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, s-au adunat la parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Nisporeni pentru a desfăşura adunarea ordinară a protopopiatului.

În cadrul acestei adunări, protoiereul Vitalie COZARI, protopopul circumscripției Nisporeni, a prezentat preoților următoarele probleme patoral-misionare:

 • Fiecare parohie să organizeze un concert de colinde în timpul Sărbătorilor de iarnă.
 • Preoții să organizeze activități filantropice în cadrul parohiilor.
 • Pelerinajul misionar-pastoral pe la casele creștinilor în ajunul Sfintelor Sărbători să fie făcut cu cucernicie și evlavie.
 • Programul adunării anuale, a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, ce va avea loc în orașul Nisporeni, pe data de 29 decembrie.

Tot în cadrul adunării a luat cuvânt și duhovnicul protopopiatului Nisporeni, Emilian MIHAILIUC, prezentându-le preoților problemele discutate de către duhovnicii eparhiei întruniți, sâmbătă, 6 decembrie, la sediul eparhiei:

 • Chemarea preotului de a fi un îndrumător direct al credincioşilor.
 • Rolul preotului nu va fi complet, dacă se va mărgini numai la primirea mărturisirii şi la dezlegarea penitenţilor de păcate, el trebuie să indice şi regimul potrivit fiecăruia, în scopul ca viaţa harică restabilită, să se menţină şi să se dezvolte, pentru ca astfel să se asigure înaintarea penitenţilor în virtute şi în perfecţiune.
 • Înfăţişarea preotului în activitatea sa ca: iconom sau administrator al tainelor dumnezeieşti (I Cor.IV,1) şi împreună lucrător sau colaborator al lui Dumnezeu (I Cor.III,9).
 • Rolul preotului de a supraveghea asupra religiozităţii enoriaşilor şi a lucra pentru dezrădăcinarea obiceiurilor rele şi a imoralităţii.
 • Preotul trebuie să fie ca un model viu care este chemat să călăuzează pe calea perfecţiunii şi trebuie să aibă următoarele valori: sfinţeniamoralitatea şi evlavia.
 • Despre îndreptarea prin învăţătură, mustrare, mângâiere şi încurajare, a celor care vin la spovedanie, .
 • Corectitudinea aplicării canonului de pocăinţă şi secretul Tainei Spovedaniei.

Preotul Gheorghe TALPĂ, a prezentat referatul ,,ACTUALITATEA CANONULUI SFINTEI SCRIPTURI”.