Şedinţa Membrilor Judecăţii Eparhiale

După întrunirea Consiliului Epahial, Preasfințitul Episcop PETRU, a întrunit toți membrii Judecății Eparhiale într-o adunare extraordinară în incinta Centrului Eparhial din orașul Ungheni.

Proces Verbal: Nr. 002

al Judecății Eparhiale a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

din 17 noiembrie  2017

privind examinarea și soluționarea cazului de promovare de către

Preotul Serghei NOVAC, parohul bisericii
Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni

Ordinea de zi:

 • Examinarea adresării din partea unui grup de consilieri și credincioși din biserica „ Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni.

Au fost audiați și s-a discutat:

În urma citirii adresării parvenite la judecată de la unii consilieri și enoriași din biserica „Cuv.  Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni.

S-a decis:

Urmare a audierilor celor prezenți atât din partea învinuitorilor cât și susținătorilor, a preoților martori cu lămurirea și examinând minuțios fiecare element și petiție, membrii Judecății Eparhiale au decis următoarele:

Preotul Serghei NOVAC, parohul bisericii „Cuv.  Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni: În urma încălcării următoarelor canoane:

 1. Canonul 6 al sinodului din Laodiceea zice: Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.
 2. În comentariul la CANONUL 31 apostolic (OSÂNDIREA SCHISMEI)

Dacă vreun presbiter, desconsiderând pe propriul său episcop, ar face adunare osebită (separată) şi ar pune (aşeza) alt altar, nevădindu-1 cu nimic vrednic de osândă pe episcopul său în privinţa dreptei credinţeşi a dreptăţii, acela să se caterisească ca iubitor de stăpânire, căci este tiran (uzurpator). De asemenea şi ceilalţi clerici, şi (anume) câţi se vor adăuga (ataşa) lui, iar laicii să se afurisească. Dar acestea să se facă numai după una şi a doua şi a treia stăruinţă (poftire la ordine) din partea episcopului.

 „Zice însă Dumnezeiescul Hrisostom (Omilia 11 către Efeseni), că a zis un om Sfânt, că nici sângele muceniciei nu poate spăla păcatul despărţirii Bisericii. Şi a dezbina cineva Biserica este un rău la fel de cumplit ca a cădea în erezie. Scrie însuși Dionisie al Alexandriei mărturisitorul, în epistola către Navat Episcopul: că se cuvine a pătimi cineva orice rău ar fi numai sa nu dezbine Biserica; şi că este mai slăvită mucenicie, ce ar suferi cineva pentru a nu dezbina Biserica, decât mucenicia ce ar răbda-o pentru a nu sluji idolilor. Fiindcă în mucenicia cea pentru a nu sluji idolilor, mărturiseşte pentru folosul sufletului său, iar întru cea pentru a nu dezbina Biserica mărturiseşte pentru folosul şi unirea a toată Biserica“.

 1. CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)

Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; …

 

CANONUL 4  Sinodul III Ecumenic

 

Iar dacă vreunul din clerici ar aposta și ar îndrăzni ori îndeosebi, ori în public, a cugeta cele ale lui Nestorie, sau ale lui Chelestin, și aceștia de Sfântul Sinod s-au îndreptuit a fi caterisiți.

În urma încălcării canoanelor sus menționate și multe altele, referitor la promovarea învățăturilor eretice în rândul credincioșilor.

 • Se oprește de a sluji cele sfinte pe o perioadă de o lună de zile, săvârșind canon aspru de rugăciune și postire aducând pocăință pentru păcatele săvârșite, după canonul orânduit individual de Preasfințitul Petru.
 • Judecata Eparhială v-a întocmi un act de anatemizare a tuturor ereziilor pe care îl va citi în biserica Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni și se va lepăda de toată învățătura eretică și va cere ca și cei din parohie care au primit-o să se lepede și să statornicească în învățătura Sfintei Scripturi, a Sfintei Tradiții și Sinoadelor Bisericești.
 • Gheorghe numit Țarul este cel prin care vine erezia LUPTĂTORII PENTRU ÎMPĂRAT, care îl influențează pe pr. Serghei Novac și-l aduce la erezie să nu fie primit în biserică.Creștinii care v-or ține legătură cu Gheorghe și a învățăturilor lui, vor fi excomunicați din Biserică.

 

Președintele Judecății:

 1. Protoiereu Vadim COROSTINSCHI

 

Membrii:

 1. Arhimandrit KIRIL (Braguța)
 2. Protoiereul Nicolae OLĂRAȘU
 3. Protoiereul Alexandru BUZA
 4. Protoiereul Ioan POPA
 5. Protoiereul Emilian Mihailiuc
 6. Protoiereul Ioan BEREGOI