Ședința Membrilor Judecății Eparhiale din 21 decembrie 2016

Miercuri, 21 decembrie 2016, în incinta Centrului Eparhial din or. Ungheni, cu binecuvîntarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a avut loc Ședința Membrilor Judecății Eparhiale, privind examinarea și soluționarea cazului Protoiereului Feodor IAMANDI, parohul bisericii „Înălțarea Domnului” din satul Ciutești, raionul Nisporeni, și Preotului Serghei NOVAC, parohul bisericii „Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni.

Finisarea canonului de oprire a preot Serghei NOVAC parohul bisericii „Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni și reexaminarea cazului după pocăință.

Urmare a audierilor celor prezenți atât din partea învinuitorilor cât și susținătorilor, a preoților martori cu lămurirea și examinând minuțios fiecare element și petiție, membrii Judecății Eparhiale au decis următoarele:

Preotul Serghei NOVAC, parohul bisericii „Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni:

Ca urmare a CANONUL 52 apostolic (PRIMIREA CELOR CE SE POCĂIESC DE PĂCATE): Daca vreun episcop sau prezbiter nu primește pe cel ce se întoarce de la păcat, ci îl îndepărtează (îl respinge), să se caterisească, pentru că mâhnește pe Hristos, cel ce a zis: „Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește” (Luca 15, 7).

CANONUL 2 Laodiceea (PRIMIREA CELOR CE SE POCĂIESC DE PĂCATE): Cei ce au păcătuit în felurite greșeli şi au stăruit în rugăciunea mărtu­risirii şi pocăinței şi s-au întors desăvârșit de la răutăți, unii ca aceștia, după ce li s-a dat vreme de pocăință, potrivit măsurii greșelii, să se pri­mească în comuniune pentru îndurările şi bunătatea lui Dumnezeu.

CANONUL 74 Sf. Vasile cel Mare: Dacă oricare dintre cei ce au fost în păcatele menționate mai înainte se va face sârguitor, mărturisindu-se, în acest caz dacă acela căruia prin iubirea de oameni a Iui Dumnezeu i s-a încredințat puterea de a lega şi a dezlega, văzând covârșirea mărturisirii celui ce a păcătuit, s-ar face mai blând întru a micșora timpul epitimiilor, nu este vrednic de osândire; fiindcă examinarea Scripturilor ne face cunoscut că cei ce cu mai mare durere se mărturisesc degrabă ajung iubirea de oameni a lui Dumnezeu.

  1. Să se restabilească ca paroh a bisericii „Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni cu posibilitatea de a sluji cele sfinte.
  2. Citirea mărturisirii, condamnarea și lepădarea ereziei în parohie, următoarea duminică, după care să fie postată la avizierul bisericii.
  3. De explicat oamenilor că nici pr. Nicolae Carchilan nici ceilalți credincioși care au sesizat episcopia despre învățătura greșită promovată în biserica „Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni și nu este nici un motiv ca să fie ură între credincioși, de aceea e bine de ai împăca.
  4. O să fie în timp mai multe vizite de slujire în parohie de către Secretarul Episcopiei sau a Protopopului Circumscripției Nisporeni.
  5. Dacă în urma cercetărilor se va descoperi că pr. Serghei Novac sau enoriașii parohiei „Cuv. Ambrozie de la Optina” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni, nu s-au îndreptat și mărturisesc mai departe învățătura greșită, atunci pr. Serghei va fi oprit de a sluji cele sfinte pe viață (caterisit).
  6. Să participe la Adunările Protopopiatului și la activitățile promovate de către Episcopie.
  7. Să se mărturisească la duhovnicul Protopopiatului Nisporeni.