Parohia „Sf. Ioan Botezătorul”, s. Pîrlița

Istoria bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” din s. Pîrlița, r. Ungheni

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”.

Localitatea: s Pîrlița, r. Ungheni.

Anul înființării: 1912 (biserica actuală).

Preot paroh: Protoiereu Simion CULEAC.

Slujiri arhierești (ultima): 11 septembrie 2019.

 

Prima dată parohia Pîrlița este amintită în actele bisericești din anul 1819. Conform documentelor de arhivă, parohia Pîrlița a fost tot timpul independentă. La început se compunea doar din locuitorii satului Pîrlița, ulterior a mai inclus și locuitorii din satele Nicolaevca, Pîrlița Tîrg, Agronomovca. Prima biserică cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul a fost construită în anul 1817 de către proprietarul Gheorghe CARISTACHI. Era din lemn pe temelie de piatră, acoperită cu șindrilă, pereții în exterior îmbrăcați cu scândură. Clopotnița într-un corp cu biserica. Această biserică devenind impracticabilă, în anul 1912 se pune temelia unei noi biserici, dar, din cauza războiului, construcția ei s-a oprit. Construcția a fost terminată abia în anul 1924, când biserica a fost sfințită.

Biserica de azi cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul a fost construită cu străduința și cheltuielile enoriașilor. Edificiul de piatră e grandios. La fațadă prezintă un corp unit cu clopotnița, așezat pe nartex. Acoperișul din tablă zincată, deasupra căruia, în afară de turla clopotniței, se mai ridică încă șase cupole. Cea mai mare cupolă este așezată pe naos, e în opt fețe cu 8 ferestre cu o bază poligonală, o cupolă mai mică deasupra altarului și patru tot mai mici în colțurile naosului.

În biserică se intră pe partea vestică. Interiorul are o împărțire obișnuită adoptată de la școala bizantină: nartex, naos și altar.

Nartexul este compus din 3 încăperi, care, prin cea centrală, comunică cu naosul, iar cea de la nord duce la cafast și clopotniță, iar cea de la sud servește pentru păstrarea lucrurilor vechi, ieșite din uz.

Naosul este luminos, e foarte spațios și cu o boltă circular ce străpunge acoperișul și se luminează prin cele opt ferestre așezate în tamburul bolții. Bolta se mărginește pe patru arcade, la încrucișarea lor stau cei patru pandantivi.

Catapeteasma e din lemn de stejar foarte frumos și artistic pictată. Pictura ei e nouă. Din obiectele sacre vechi, e de menționat un potir de metal încadrat în ajur de plumb și o linguriță cu data 1836.

Biserica în plan de cruce obișnuită prezintă o combinație a stilulilor rus și bizantin.

În anii 1930, biserica dispunea de un număr de cărți vechi românești provenite din tiparurile de peste Prut și Chișinău, și anume:

 • Chiriacodromion, tipărit în tipografia Sfintei Mitropolii Iași în 1801;
 • Prăvilioară, tipărită în tipografia Sfintei Mitropolii Iași în 1802;
 • Antologhion, tipărit în tipografia Sfintei Mitropolii Iași în 1806;
 • Penticostar, tipărit în tipografia de la Blaj în 1808;
 • Evanghelie, tipărită în tipografia de la Carloviț în 1812;
 • Apostol, tipărit in tipografia de la Blaj în 1814;
 • Viețile sfinților, tipărită în tipografia de la Neamț în 1814;
 • Molebnic, tipărit în tipografia de la Chișinău în 1815;
 • Mineie, tipărite în tipografia de la Chișinău în 1819;
 • Biblia, tipărită în tipografia de la Sankt-Petersburg în 1819;
 • Liturghier, tipărit în tipografia de la Chișinău în 1837;
 • Ceaslov, tipărit în tipografia de la Neamț în 1848;
 • Tipicon, tipărit în tipografia de la Chișinău în 1857.

În anii 1930 biserica din Pîrlița dispunea de registrele necesare unei parohii independente; ele se păstrează din anul 1822, și anume: registrele mitricale din 1822, registrele de înscriere a celor care s-au mărturisit și s-au împărtășit din 1826; registrele de venituri și cheltuieli din 1844, buletinele și formularele bisericești și ale clerului din 1822, registrele de înscriere a cununiilor din 1829.

Vizite canonice.

În zilele de 25-26 iunie 1930 Preasfințitul Episcop VISARION (Puiu) a făcut o serie de vizite canonice în parohiile din cercul 2 și 3 din județul Bălți. Preasfinția Sa fost însoțit de părinții consilieri, Protoiereu Dionisie IAVOVSCHI, Preot Dimitrie POPOVICI. În ziua de 26 iunie a ajuns în parohia Pîrlița, după ce a vizitat parohia Rădeni.

Preasfințitul VISARION a menționat că biserica nouă din Pîrlița, construită din piatră, cotileț, e mare și foarte frumoasă, situată în partea de sus a satului, se observă din depărtare mare. Pe lângă ușa principală biserica are două uși lăturalnice. Înăuntru biserica iarăși se prezintă bine sub toate raporturile. Catapeteasma de stejar, bine așezată, icoanele executate bine, chipurile sfinților evangheliști nu sunt tocmai reușite. Curtea bisericii întreținută curat, împrejmuită cu un zid de piatră, urmează să fie plantată cu pomi. Vlădica a binecuvântat și a mulțumit parohului părinte Haralampie HAREA, pentru osârdia și osteneala pusă, construind asemenea biserică.

Preoți-slujitori (conform formularelor ecleziastice pentru anul 1821):

Preotul Trifan POPOVICI, 39 ani, bun la carte, moldovean, fecior de mirean, hirotonit de Mitropolitul GAVRIIL (Bănulescu-Bodoni) în anul 1816, 23 ianuarie, fiind rânduit la biserica din această localitate. Feciori: Vasile – 8 ani, învață la Ceaslov în școala din sat.

Dascălul Dimitrie Budu (Budeanu) – 24 ani, bun la carte, moldovean, feciorul dascălului Vasile BUDEANU. Nu avea ucaz de dăscălie.

Au semnat: iereul Trifan, dascălul Dimitrache BUDEANU, pălămarul Moiesei, blagocinul iereu Maxim IGNATOVICI ot Scumpia, protoiereul Teodor ȘERBAN.

Preotul Nicolae M. BÎRCĂ. A slujit în anii 1823-1831, născut în anul 1793, fiu de mazil, fără studii seminariale. La 10 mai 1823 a fost hirotonit preot pentru biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din satul Pîrlița, județul Iași, iar la 28 august 1831 a fost transferat la biserica din satul Cornova, județul Orhei.

Preotul Ioan ZAGORDAN. A slujit în 1849-1875, născut în anul 1818, fiu de preot, fără studii seminariale. A fost hirotonit preot pentru biserica din Pîrlița la 24 noiembrie 1849. A decedat la 13 martie 1875.

Preotul Vasile GLIJÂNSCHI. A slujit în 1875-1877, născut în anul 1847, fiul pălămarului Nicolae GLIJÂNSCHI din satul Păpăuți, județul Orhei. Absolvent al Seminarului Teologic din Chișinău în 1847. În ziua de 7 septembrie 1875 a fost hirotonit ca preot pentru biserica din Pîrlița, județul Iași. La 25 februarie 1877 a fost transferat la biserica „Sf. Varvara” din Păpăuți, județul Orhei.

Preotul Ilie SEVERIN. A slujit în 1877-1880, născut la 20 iulie 1832 în satul Bărboieni, județul Chișinău, în familia unui paraclisier bisericesc. La 19 decembrie 1861 este hirotonit preot, de către Înaltpreasfințitul ANTONIE, Arhiepiscopul Chișinăului și Hotinului, pentru biserica cu hramul „Sf. Irh. Nicolae” din satul Cetireni, județul Bălți.

Preotul Afanasie LOZANOV. A slujit în 1880-1882.

Preotul Emilian T. LUJANSCHI. A slujit în 1883-1884. S-a născut în anul 1839, fiu de preot, absolvent al Școlii Spirituale din Chișinău (1854). În anul 1867 a fost hirotonit preot pentru biserica din satul Tătărăști, județul Orhei, iar la 14 septembrie 1869 s-a transferat la Stânjineni (Bușila), județul Iași. Din anul 1883, transferat de a sluji la Pîrlița.

Preotul Haralampie HAREA. A slujit în 1884-1931, născut în anul 1863, absolvent al Seminarului Teologic.

Diacon cântăreț Conon MACRINICI, născut în anul 1892, absolvent al Școlii de cântăreți. La Pîrlița a lucrat din 1920.

Preotul Grigore COMENDANT. A slujit de la 1 mai 1931 până în 1934, venind de la parohia din Heciu Vechi, județul Bălți.

Preotul Andrei BEJAN. A slujit în anii 1934-1944, s-a născut la 30 iunie 1898 în orașul Chișinău, absolvent al Seminarului Teologic (1918) și al Facultății de Teologie din Chișinău (1929). A fost hirotonit preot la 15 august 1921, iar la biserica din Pîrlița se află de la 1 octombrie 1934.

Activitatea bisericii în perioada sovietică.

În informația împuternicitului pe problemele Bisericii Ortodoxe Ruse din RSSM despre situația și activitatea bisericilor din RSSM din 10 august 1951, se menționează că în satul Pîrlița, raionul Cornești, făcea nelegal serviciul bisericesc în casa proprie Preotul Mihail GAEVSCHI. După prăbușirea Uniunii Sovietice, când mișcarea de eliberare națională ia avânt, Biserica începe să-și manifeste liber activitatea. Biserica din Pîrlița nu a făcut excepție de la această regulă, astfel că în anul 1989 începe reparația bisericii de către enoriași în frunte cu Preotul Eliodor ELOI. În anul 1994 biserica a fost sfințită de Înaltpreasfințitul VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove. Din momentul deschiderii și până la 22 decembrie 2017, preot paroh al bisericii este Părintele Eliodor ELOI. Născut la 8 iunie 1949 în satul Todirești, raionul Ungheni. În anul 1977 a absolvit Seminarul Teologic din Sankt-Petersburg (Leningrad). Pe data de 23 februarie 1977 a fost hirotonit diacon de către Înaltpreasfințitul Mitropolit NICODIM (Rotov). La 19 iunie 1977 a fost hirotonit în treapta de preot de către Preasfințitul Episcop ISIDOR (Kiricenko). La sfârșitul anului 1977, a fost numit preot paroh la biserica la biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Sângerei. În anul 1981, a fost numit la biserica „Sf. Irh. Grigorie Teologul” din s. Măcărești, r. Ungheni. În anul 1990, părintele Eliodor a fost numit în funcția de paroh al bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” din satul Pîrlița, unde a început reconstruirea bisericii. Locașul sfânt a avut de suferit din cauza bombardamentelor și incendiului din timpul celui de-al II Război Mondial.

Pe parcursul activității în această parohie, Protoiereul Eliodor a avut mai multe realizări:

 • a reconstruit biserica în întregime pe vechea fundație, păstrând arhitectura vechii biserici, cu excepția celor 6 turle, care au fost reconstruite din piatră, turlele vechi fiind din lemn;
 • a supravegheat cu mare atenție realizarea tuturor lucrărilor de construcție și consolidare a bisericii, inclusiv pictarea în întregime a bisericii în tehnica în ulei, pictura realizată de pictorul Vasile SANDU din Chișinău;
 • scheletul din lemn al iconostasului, precum și pardoseala din naos din lemn au fost făcute de preotul Eliodor, el având și cunoștințe temeinice de lemnărie;
 • a construit casa parohială cu două niveluri, casă praznicală, un garaj cu atelier de tâmplărie și un spațiu de depozitare;
 • curtea bisericii a fost amenajată cu multă grijă de părintele Eliodor: în jurul bisericii o alee largă pavată cu plăci de beton, bordure ce delimitează cele trei zone de spații verzi pline de pomi fructiferi, vie și flori, precum și stâlpi ornamentali cu lumină ambientală;
 • a făcut fântână cu apă potabilă în curtea bisericii;
 • a împrejmuit curtea bisericii cu gard de fier forjat pe fundație de beton și două intrări;
 • a făcut două troițe (răstigniri) în curtea bisericii și o cruce cu postament din marmură în fața bisericii, a făcut o troiță și Crucea Eroilor la intrarea în cimitirul parohial.

La 21 decembrie 2017 Protoiereul Eliodor a trecut la cele veșnice, fiind înmormântat în curtea bisericii. Slujba prohodului a fost oficiată de Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni. În funcția de paroh al bisericii a fost numit Protoiereul Simeon CULEAC.

Preot paroh:

Protoiereul Simion CULEAC.

 • S-a născut la data de 25 aprilie 1984, din părinţii Nicolae şi Lidia CULEAC, în satul Todirești, raionul Ungheni, Republica Moldova. La Botez a primit numele Simion, în cinstea Sfântului Dreptului SIMEON.
 • Sora Veronica. Fratele Vasile.

FORMAREA ŞI EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

 • 1991-1999 – urmează școala gimnazială în satul Todirești;
 • 1999-2002 – studiază la Seminarul Teologic Umanist, de pe lângă Mănăstirea ,,Nașterea Domnului”, s. Zăbriceni.
 • După absolvirea Liceului, în perioada anilor 2002-2006 a îndeplinit funcţia de Ipodiacon, la vrednicul de pomenire Episcop DORIMEDONT (Cecan).
 • 2002 – 2005 Studiază la Institutul Teologic Ortodox din Cernăuţi (Ucraina).
 • La 20 februarie 2005 primeşte Taina Sfintei Cununii, alături de tânăra mireasă, Olga ZAHARIA, cu care împreună cresc 5 copii: Nicolae, Serafima, Leonila, Alexandra şi Anastasia.
 • La 25 martie 2007, este hirotonit în treapta de diacon, la biserica „Sf. Mucenițe Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia” de pe teritoriul Centrului de Plasament „Preafericitul Iosif” din Chișinău, de către Episcopul de Ungheni şi Nisporeni, PETRU (Musteaţa).
 • La 20 mai 2007, a fost hirotonit Preot, de către Înaltpreasfințitul VLADIMIR, (Cantarean), Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, în Catedrala „Nașterea Domnului” din or. Chișinău.
 • La 06 iulie 2007, prin decret mitropolitan este numit Preot paroh al bisericii ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, din satul Hulboaca, r-nul Orhei.
 • La 25 martie 2011 este numit preot paroh al Paraclisului Episcopal cu hramul ,,Sfinţii Trei lerarhi”, din oraşul Ungheni.
 • La 05 Noiembrie 2015, este numit cleric al Catedralei Episcopale,,Sf. Bin. Cnz. Alexandru Nevski”, din oraşul Ungheni.
 • La 18 februarie 2016, este numit în funcția de membru al Sectorului Sinodal Activitate Socială şi Caritate în cadrul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.
 • La 1 noiembrie 2016, este numit Preot-Militar al Inspectoratului de Poliţie şi Departamentului Situaţii Excepţionale Ungheni şi membru al Sectorului Eparhial, Activitate Pastorală în Ministerul Afacerilor Interne, primind și Insigna ,,Preotului Militar”.
 • La 24 decembrie 2017 este numit Preot Paroh al bisericii ,,Sfântul loan Botezătorul”, din satul Pîrlița, r-nul Ungheni.
 • Participă la activităţile din toate domeniile vieţii bisericeşti şi de stat.

DISTINCŢII BISERICEŞTI:

 • 03.2008 – Bederniţă.
 • 03.2008 – Camilafcă.
 • 02.2009 – Cruce de aur.
 • 02.2013 – Protoiereu.
 • 07.2015 – Paliță.
 • 11.2017 – Cruce cu pietre scumpe.
 • 12.2018 – Uşile Împărăteşti deschise până la „Heruvic” (Ţara Sfântă, biserica Învierii).
 • 09.2019 – Uşile Împărăteşti deschise până la „Tatăl nostru…”.
 • 04.2021 – Mitră.
 • 05.2011 – Medalia „Sf. Vasile cel Mare”, a Eparhiei de Edineț și Briceni.
 • 09.2013 – Medalia Jubiliară „Eparhia Chișinăului – 200 de ani”.
 • 04.2014 – Medalia „Sfântul Binecredincios Kneaz Alexandru Nevschi”, gradul II.
 • 05.2014 – Medalia ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, gradul II.
 • 02.2015 – Medalia „Sfântul Binecredincios Kneaz Alexandru Nevschi”, gradul I.
 • 06.2015 – Medalia „Sfântul Dreptul Nicodim”, a Eparhiei de Edineț și Briceni.
 • 11.2016 – Insigna Preot –Militar.
 • 12.2021 – Medalia „Sf. Vasile cel Mare”, gradul II ”, a Eparhiei de Edineț și Briceni.
 • 02.2022 – Medalia „Sf. Vasile cel Mare”, gradul I ”, a Eparhiei de Edineț și Briceni.
 • 03.2022 – Diplomă Arhierească, a Eparhiei de Ungheni și Nisporeni.
 • 05.2022 – Ordinul „Acoperământul Maicii Domnului”, a Mitropoliei de Umani, (Ucraina).

 

La 11 septembrie 2019 Preasfințitul PETRU a oficiat Sfânta Liturghie în parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din Pîrlița. Alături de Chiriarh la această slujbă praznicală au coliturghisit sobor de preoți și diaconi, printre care Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Președintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri și Viață Monahală, Arhimandritul KIRIL (Braguța), parohul bisericii, Protoiereul Simion CULEAC, și Protopopul Circumscripției Ungheni, Protoiereul Bartolomeu TURTUREANU.

În această parohie se desfășoară rodnică activitate misionară, socială și filantropică.

 

Contacte:

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, s. Pîrlița, r. Ungheni.