Parohia Semeni

Istoria bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru” din s. Semeni, r. Ungheni

 

Biserica „Sf. M. Mc. Dumitru”.

Localitatea: s. Semeni, r. Ungheni.

Anul înființării: 1990 (1813-1827 – biserică din lemn).

Preot paroh: Protoiereu Valentin GAVRILIȚĂ.

Slujiri arhierești (ultima): 04 martie 2021.

 

Conform materialelor din arhiva Consistoriei Eparhiale a Chișinăului, prin anii 1813 până la 1827, a existat biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”. Data construcției nu se cunoaște. Biserica era construită din lemn-bârnă și avea toate obiectele sacre necesare. După ce biserica a fost distrusă în anul 1828, satul depindea de cele bisericești de parohia Bogdănești.

În anii 1930 parohia era compusă din următoarele sate: Semeni, Bogdănești, Zagarancea, Mânzăteștii Vechi și Berești. Prima biserică din satul Bogdănești în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, a fost construită în anul 1813, din cărămidă, de evlaviosul Tufescu, proprietarul moșiei, exista o casă parohială. Planul bisericii este longitudinal-dreptunghiular. Fațada vestică prezintă un corp unit cu clopotnița pătrată, așezată pe nartex. Acoperită cu tablă zincată deasupra căreia, pe altar, e o mică turlă rotundă. Interiorul bisericii se împarte în trei încăperi: pridvor, naos și altar. Pictura icoanelor puțin sobră, însă foarte bine și frumos executată. Vechimea acestei picture se poate constata prin faptul că pe icoana Mântuitorului se găsește următoarea inscripție: „Această icoană este zugrăvită de mine în anul 1813”. Cine este pictorul nu se știe. În ograda bisericii sunt câteva morminte cu monumente funerare, însă fără inscripție. În anul 1930, acestă biserică era înzestrată cu toate obiectele sacre necesare și avea număr bogat de cărți vechi românești pentru slujbe.

În zilele de 25-26 iunie 1930, Preasfințitul Episcop VISARION (Puiu) a realizat o serie de vizite în parohiile din cercul 2 și 3 din județul Bălți, îndeosebi cele reîntoarse la Eparhia Hotinului pe data de 01 ianuarie 1930 de sub jurisdicția Mitropoliei Moldovei, sub a cărei cârmuire au stat, în urma reformei administrative de la ianurie 1926, o vreme de 4 ani. În parohia Bogdănești a ajuns în seara de 25 iunie după ce a vizitat comuna Petrești.

Preoți și slujitori bisericești.

Conform formularelor ecleziastice pentru anul 1821, în biserica din satul Semeni cu hramul „Sf. Mai Marilor Voievozi” sunt atestați următorii slujitori:

Preot Ioan NIGĂUȚĂ, păstorește între ani 1800-1809 – 49 de ani (vârsta). Cu binecuvântarea Mitropolitului IACOV a fost hirotonit de Vlădica NICODIM în anul 1800, 18 mai, rânduit la această parohie. Avea doi feciori: Constantin – 19 ani și Dumitruți – 9 ani.

Dascălul Mihai POPOVICI – 30 de ani, fecior de preot, fără ucaz de numire.

Paraclisierul Grigorii POPOVICI – 21 de ani, fecior de preot, cu ucaz de numire de la Dicasteria duhovnicească și exarhicească din anul 1815, 19 octombrie, rânduit la biserica din această localitate.

Preotul Petru POPOVICI, păstorește între 1809-1827. Cu acest preot se încheie șirul preoților, totodată se încheie și existența a însăși parohiei, biserica fiind distrusă în 1828.

Preotul Ștefan, păstorește între 1813-1825 în parohia Bogdănești.

Preotul Gavriil TIRON, păstorește între 1826-1827.

Preotul Dumitru GHEORGHIAN, păstorește între 1827-1831.

Preotul Timofei PRIVANOVSCHI, păstorește între 1837-1842, născut în anul 1822, fiu de țăran, fără studii seminariale. În 1841 a fost transferat la biserica din satul Blindești.

Preotul Filip BĂLȚEANUL, păstorește între 1845-1848.

Preotul Gheorghe BÎRCA, păstorește între 1848-1850.

Preotul Semion GRÎU, păstorește între 1850-1863.

Preotul Parfenie POPOV, păstorește între 1864-1867, născut în anul 1825, fiu de preot, fără studii Seminariale. În ziua de 16 martie 1857 a fost hirotonit preot de Înaltpreasfințitul IRINARH, Arhiepiscopul Chișinăului și al Hotinului pentru biserica din satul Tarasova, județul Orhei. La 06 decembrie 1864 a fost transferat la biserica din Bogdănești, județul Iași, unde slujește până la 19 septembrie 1868.

Preotul Grigore GLIJÎNSCHI, păstorește între 1864-1874, născut în anul 1827, fiu de preot. A studiat la Școala Spirituală din Chișinău. În ziua de 20 decembrie 1859 a fost hirotonit preot pentru biserica din satul Vulpești, județul Iași, iar la 08 ianuarie 1860 a fost transferat la biserica din satul Blindești. La 19 septembrie 1868 părintele Grigore și Preotul Profir (Parfenie) POPOV de la biserica din Bogdănești sunt schimbați cu locurile.

Preotul Nicolae ANDRIEVICI, păstorește între 1874-1881, s-a născut în anul 1816. Studii de Seminar nu a avut. În anul 1837, la 10 septembrie, a fost rânduit în calitate de paraclisier la biserica din satul Năvârneț, județul Iași, iar în anul 1847, la 15 iulie, a fost hirotonit diacon pentru aceeași biserică din Năvârneț. Deja la 18 iunie 1850 a fost hirotonit preot pentru biserica din satul Buciumeni. La 23 ianuarie 1874 este transferat la biserica din Bogdănești. A fost căsătorit cu Maria DANIIL.

Preotul Gheorghe COROPCEANU, păstorește între 1882-1885.

Preotul Nicolae SBEREA, păstorește între 1886-1887.

Preotul Grigore ȘTEFĂNESCU, păstorește între 1887-1904.

Preotul Gavriil VASILCOVSCHI, păstorește între 1904-1907.

Preotul Petre VARTOLOMEEV, păstorește între 1907-1928, născut în anul 1884, absolvent al Seminarului Teologic.

Cântăreț Anastasie PLATONOV, născut în anul 1881, absolvent al Școlii de cant, din anul 1910 este cântăreț în parohia Bogdănești.

Preotul Ioan ANTONOVICI, păstorește din 1928. În anul 1944 biserica a fost distrusă.

În anul 1990 a avut loc prima adunare a enoriașilor din satul Semeni, la care a fost pusă în discuție problema ridicării unei noi biserici pe locul celei vechi distruse. Ca responsabil de construcții a fost numit Vladimir RUSU, iar la 02 aprilie 1990 s-a început construcția bisericii. La ridicarea bisericii s-a implicat activ și fostul colhoz „Octombrie”, în persoana președintelui Vladimir ȚURCANU. Până la tencuială au fost cheltuite câte 70 mii de ruble din partea enoriașilor și a colhozului.

La 16 noiembrie 1991 biserica a fost sfințită de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop VLADIMIR, însoțit de un sobor de preoți. Ca preot responsabil de lucrări și sfințire a fost parohul bisericii din satul Petrești, Protoiereul Alexandru JOMIR.

Pe parcursul activității, începând din 1991, biserica a suferit mai multe reparații, în anul 2001 – a fost renovată capital pictura, care a fost realizată de pictorul din România – Ion BUBURUZAC, și fațada bisericii, apoi în 2011 – au fost schimbate ușile de la intrare, crucile, acoperișul, geamurile și a fost pus pavajul în ograda bisericii. În anul 2008 au fost cumpărate și instalate un nou set de 6 clopote din orașul Iaroslav, Federația Rusă. În anul 2014-2015 a fost schimbată podeaua în altar și în întreaga biserică cu teracotă și instalată încălzire la podele.

Protoiereul Alexandru JOMIR a deservit parohia Semeni în 1991-1993.

Primul preot la biserica „Sf. M. Mc. Dumitru” din satul Semeni a fost Preotul Gheorghe RUSU (1993-1995).

Din anul 1995 până în prezent paroh al bisericii este Protoiereul Valentin GAVRILIȚĂ. A fost numit paroh prin decret mitropolitan la data de 22 noiembrie 1995. A absolvit studiile teologice pe lângă mănăstirea Căpriana.

Ca dascăl în această perioadă, din 1995 până în prezent, este preoteasa Vera, care a absolvit Școala de cântăreți din s. Chiștelnița, r. Telenești. În prezent din consiliul parohial fac parte: Vladimir RUSU, Ghenadie BUDEANU, Ilie CAZACU, Valentina BOZ, Lidia BUDEANU, Zinaida DARII, Angela PLĂCINTĂ, Iurie BORTĂ, Eduard PLĂCINTĂ.

Copiii din clasele V-IX frecventează orele de religie la gimnaziul din satul Semeni.

La data de 04 martie 2021, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat Liturghie în această parohie. Tânărul Ion SOBULEAC, în cadrul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit în treapta de diacon, pe seama acestei biserici.

 

Contacte:

Biserica „Sf. M. Mc. Dumitru” din s. Semeni, r. Ungheni.