Parohia Boldurești

Istoria bisericii Sf. Irh. Nicolae din s. Boldurești, r. Nisporeni

 

Biserica „Sf. Irh. Nicolae”.

Localitatea: s. Boldurești, r. Nisporeni.

Anul înființării: 1885 (biserica veche din lemn – 1741).

Preot paroh: Protoiereu Leonid ȚUGULEA.

Slujiri arhierești (ultima):

Pe un deal înalt, în inima satului Boldureşti din raionul Nisporeni, îşi înalţă turlele strălucind la soare şi crucile ferecate în metal, biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Înaltă, spaţioasă, cu o clopotniţă în trei nivele, bogat înfrumuseţată cu podoabe şi icoane vechi şi mai noi, biserica a devenit pe bună dreptate locul de reculegere, rugăciune pentru sătenii şi oaspeţii localităţii. Un adevarat locaş al Domnului, care ţine larg deschise uşile pentru toţi credincioşii.

Istoria bisericii este legată nemijlocit de evoluţia localităţii unde a fost înălţată, de destinele oamenilor care au dorit să fie şi în satul lor o biserică. Boldureşti este sat şi comună din raionul Nisporeni. Localitatea are o suprafaţă de circa 2,62 km pătraţi, cu un perimetru de 9,33 km, şi se află la o distanţă de 11 km de oraşul Nisporeni şi 77 km de Chişinău. Potrivit informaţiilor lui I. Halippa din 1812-1813, prima biserică din satul Boldureşti, era construită „din lemn, tare, cu veşminte, cu inventar şi cărţi îndestulată”. Biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” a fost „făcută la anul 1741 prin sârguinţa poporănilor/…/ pe pământul pomeşcicului sărdari Vasile Pogor” dar prima menţiune în formulare se referă la anul 1793.

Prin 1870-1871, pe timpul slujirii Preotului Gavriil GHINCULOV, sunt documentate încercări de a ridica o nouă biserică de piatră, la 7 octombrie 1871, fiind permisă ridicarea unei biserici noi la Boldureşti. Proiectul bisericii a fost aprobat abia la 22 februarie 1883. Odată cu ridicarea noii biserici, este eliberat un ha de pământ pentru un cimitir nou. În cimitirul vechi se păstrează şi astăzi Prestolul vechii biserici de lemn, cruci şi pietre funerare ale vremii. Construcţia bisericii din piatră a fost realizată în anii 1885-1888, pe timpul slujirii Preotului Gavriil Fiodor GHINCULOV (1871-1893).

Biserica a fost sfinţită la 15 mai 1888.

Pe parcursul anilor, feţele bisericeşti au adus un aport considerabil în dezvoltarea bisericii.

În anul 1896 a fost construită casa parohială – din nuiele, acoperită cu şindrilă.

În anul 1901 a fost făcută o reparaţie capitală a bisericii.

După instaurarea puterii sovietice, în 1944, biserica din Boldureşti a fost printre puţinele biserici care au rămas active în acele vremuri. În raionul Nisporeni au funcţionat doar două biserici: cea cu hramul Sf. Nicolae din satul Boldureşti şi biserica cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe” din satul Mileşti. În pofida încercarilor ateiste de a lichida bisericile, la Boldureşti se slujea duminica şi de sărbători, se botezau şi se cununau tinerii.

În anii 1944-1991 slujitorii bisericii din Boldureşti au păstrat biserica cu puterile sale şi ale parohiei în aşteptarea timpurilor noi.

După 1985 se simt schimbări considerabile la capitolul atitudine faţă de biserică şi credinţă.

Din 17 iulie 1992 la parohia Boldureşti este întărit Protoiereul Zaharia Orbu, care pe parcursul anilor de slujire la biserica Sf. Nicolae a realizat multe întru întărirea bisericii şi a credinţei în parohie. Au fost făcute reparaţii ale lăcaşului de cult, în 1996 a fost făcută o reparaţie capitală, a fost adăugat un pridvor cu cel de-al treilea turn, care se încadrează în arhitectura originală a bisericii. În anul 1997 a fost schimbat prestolul bisericii, a fost prefăcut gardul de piatră care împrejmuia biserica şi curtea.

În 1999 a fost făcută o nouă reparaţie a bisericii: schimbat parţial lemnul, clădirea a fost acoperită cu tablă zincată. În 2002 a fost parţial restaurată pictura bisericească. Din 2006, epitrop la biserica din Boldureşti este Valentina Rotaru, cu studii economice.

La data de 25 august 2020 în funcția de paroh al sfintei biserici a fost numit Protoiereu Leonid ȚUGULEA.

Preoţi slujitori la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Boldureşti:

1766(?) – Preotul LUPU;

1779 – Preotul Pavel;

1800-1821 – Preotul Fiodor MOŢPAN;

1825 – Preotul Stăvărachi LUPU;

1821-1826-1832 – Preotul Gheorghe Fiodor MOŢPAN;

1832-1853 – Preotul Ioan ZUGRAVUL;

1853-1855 – Preotul Stefan MOŞAN;

1855-1870 – Preotul Gheorghe TIMOTIN;

1871-1893 – Preotul Gavriil GHINCULOV;

1893-1920 – Preotul Dimitri BOGOS;

1920-1923 – Preotul Vladimir EVSTAFIEV;

1923-1925 – Preotul Alexandru LEOVAN;

1925 – Preotul Eugeniu TONOVLIE;

1926 – Preotul Mihail TANAS;

1926-1927 – Preotul Spiridon EREMIA;

1927-1940 – Preotul Mihail PLAKSIN;

1941-1944 – Preotul Teodor SCALESCHI;

1944-1949 – Preotul Mihail SPINEI;

1950-1957 – Preotul Alexei MUNTEANU;

1958-1960 – Preotul Ilarion LĂZĂRESCU;

1961-1968 – Preotul Ilie POTOROACĂ;

1968-1986 – Ieromonahul AUGUSTIN (Orbu);

1986-1992 – Preotul Ion SÎRBU;

1992-2020 – Protoiereul Zaharia ORBU;

2020 – Protoiereul Leonid ȚUGULEA.

 

Contacte:

Biserica „Sf. Irh. Nicolae”, s. Boldurești, r. Nisporeni.